Lượt truy cập
Đang online : 415
Chi tiết

I. Tổng hợp thống kê nhân lực Toàn ngành y tế Tỉnh Quảng Trị trong năm 2011:

Tổng số 2693 nhân viên

Tiến sỹ Y

2

KT viên y cao đẳng

10

Bác sỹ CK II

16

KT viên y trung cấp

129

Thạc sỹ Y

28

KT viên y sơ cấp

4

Bác sỹ CK I

120

Dược sĩ trung cấp

117

Bác sỹ

220

KTV trung cấp Dược

 

Tiến sỹ Dược

 

Cử nhân Điều dưỡng

31

Dược sỹ CK II

 

Cao đẳng Điều dưỡng

18

Thạc sỹ Dược

1

Trung cấp Điều dưỡng

400

Dược sỹ CK I

2

Sơ cấp Điều dưỡng

104

Dược sỹ đại học

30

Hộ sinh đại học

19

Bác sỹ Nha

 

Hộ sinh trung cấp

390

Kỹ thuật viên Nha

 

Hộ sinh sơ cấp

31

CNYT công cộng

16

Dược tá

15

Tổng số Y sỹ

428

Lương Y

6

Trong đó:

 

Chuyên môn khác

 

Y sỹ đa khoa

269

Sau đại học khác

2

Y sỹ sản nhi

18

Đại học khác

173

Y sỹ Y học dân tộc

107

Cao đẳng khác

19

YS vệ sinh phòng dịch

34

Trung cấp khác

101

Kỹ thuật viên y đại học

33

CB,NV khác

228

 

II.Biểu đồ phân bổ cơ cấu:

Biểu đồ phân bổ chuyên môn

 

Biểu đồ phân bổ trình độ

 

Biểu đồ phân bổ tỉ lệ nam/nữ

Ý kiến của bạn

Tìm kiếm
Thông báo
Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website