Lượt truy cập
Đang online : 429
Chi tiết

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của cộng đồng

Ngày Cập nhật : 07-01-2012

Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên tác động trực tiếp đến sức khỏe của, thậm chí cả về tính mạng của con người. Từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần rất lớn vào quá trình bảo vệ đời sống sức khỏe của tất cả các nhân tố làm nên sự phát triển của xã hội trên mọi phương diện.

Đó là cơ sở biện chứng để xã hội xây dựng chính sách quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cũng như quyền lợi của cộng đồng.

Trên tinh thần đó, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã chú trọng tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự cố gắng của ngành y tế, sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn 5 năm từ năm 2006 đến 2010, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm với những kết quả khả quan về xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bước đầu tổ chức quản lý tốt tình hình ngộ độc thực phẩm, giám sát chặt chẽ hầu hết những trường hợp ngộ độc thực phẩm, thống kê đầy đủ tình hình ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, đẩy mạnh thanh tra và kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn tỉnh, tổ chức kiểm nghiệm từ kiểm tra định kỳ công bố sản phẩm đến hậu kiểm và chủ động giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm để cảnh báo những thực phẩm dễ có nguy cơ gây ngộ độc.

Trong đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm được thành lập; các hoạt động tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành góp phần quản lý chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và ngăn chặn tình trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh lưu thông, phân phối thực phầm có nguy cơ gây ngộ độc, tích cực hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chấp hành Luật An toàn vệ sinh thực phẩm…

Với những cố gắng của ngành y tế mà đại diện là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong truyền thông, giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ năm 2006 đến nay, nhận thức của người dân trong toàn tỉnh Quảng Trị về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được nâng lên rõ rệt. Các thống kê chuyên môn cho thấy: Tỷ lệ nhận thức của người sản xuất thực phẩm đã tăng từ 53,8% (năm 2007) lên 79,4% (năm 2010), tỷ lệ nhận thức của người kinh doanh thực phẩm tăng từ 45,9% (năm 2007) lên 73,0% (năm 2010), tỷ lệ nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm tăng từ 46,2% (năm 2007) lên 84,5% (năm 2010). Số cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong tỉnh tăng từ 26 cơ sở (năm 2007) lên 823 cơ sở (năm 2010).

Bên cạnh đó, chương trình đã tiến hành 20.923 lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn tỉnh, trung bình mỗi năm tiến hành 4.185 lượt. Một kết quả được ghi nhận là đến cuối năm 2011, 100% huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm do Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban; 95,75% xã, phường, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm và 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tuyến tỉnh được phổ biến Luật An toàn thực phẩm, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm và ngành y tế của tỉnh đã đạt được kế hoạch giảm thiểu ngộ độc thực phẩm cũng như khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm ở mức 6/100.000 dân.

Giảm thiểu mối nguy ô nhiễm thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và khả năng khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm là mục tiêu hiện đang được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện với các biện pháp nâng cao năng lực của hệ thống quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm; quản lý cơ sở chế biến thực phẩm, nhất là những cơ sở không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật, thông báo danh tính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trường hợp vi phạm Luật An toàn thực phẩm. Tăng cường đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tỉnh Quảng Trị sẽ bảo vệ tốt sức khỏe và quyền lợi của cộng đồng.

Bài và ảnh: NGUYỄN BỘI NHIÊN

In trang này Gửi cho bạn bè

Ý kiến của bạn

Tìm kiếm
Thông báo
Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website