An toàn vệ sinh thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html vi Copyright 2017 Hội thảo Khoa học về Vệ sinh an toàn thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1684-hoi-thao-khoa-hoc-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-07-2017 09:57 Mối liên quan giữa thực phẩm và bệnh ung thư http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1668-moi-lien-quan-giua-thuc-pham-va-benh-ung-thu.html http://dohquangtri.gov.vn/ 03-07-2017 08:34 Thực phẩm bổ dưỡng cho sĩ tử trong mùa thi http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1659-thuc-pham-bo-duong-cho-si-tu-trong-mua-thi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-06-2017 15:02 Giao ban công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tuyến huyện năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1653-giao-ban-cong-tac-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-tuyen-huyen-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 08-06-2017 15:48 Kết quả hoạt động Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2017 tại tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1649-ket-qua-hoat-dong-thang-hanh-dong-an-toan-thuc-pham-nam-2017-tai-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 01-06-2017 14:17 Ngộ độc cá nóc và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1642-ngo-doc-ca-noc-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-05-2017 10:06 Hướng dẫn phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mùa hè http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1629-huong-dan-phong-ngua-ngo-doc-thuc-pham-mua-he.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-05-2017 07:42 Ngộ độc do ăn quả ngô đồng và cảnh báo ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1625-ngo-doc-do-an-qua-ngo-dong-va-canh-bao-ngo-doc-do-doc-to-tu-nhien-o-mot-so-loai-cay.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-04-2017 13:43 Tăng cường các giải pháp phòng chống ngộ độc rượu http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1622-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-ngo-doc-ruou.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-04-2017 09:11 Triệu Phong: Phát động tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1621-trieu-phong-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-04-2017 07:16 Thanh kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1617-thanh-kiem-tra-lien-nganh-cac-co-so-san-xuat-ruou-tren-dia-ban-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-04-2017 08:14 Quảng Trị tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1615-quang-tri-to-chuc-le-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 17-04-2017 07:22 Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đakrông tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2017. http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1612-ban-chi-dao-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-huyen-dakrong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-nam-2017-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-04-2017 10:59 Giám sát an toàn thực phẩm phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẫn http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1605-giam-sat-an-toan-thuc-pham-phuc-vu-le-ky-niem-110-nam-ngay-sinh-co-tong-bi-thu-le-duan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-04-2017 08:34 Thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1596-thanh-kiem-tra-dot-xuat-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ruou-tren-dia-ban-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-03-2017 14:19 Họp tổ giúp việc Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1594-hop-to-giup-viec-ban-chi-dao-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-tinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-03-2017 07:25 Thanh tra đột xuất các cơ sở dịch vụ ăn uống và phối hợp giám sát chỉ đạo tuyến công tác quản lý nhà nước về ATTP http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1590-thanh-tra-dot-xuat-cac-co-so-dich-vu-an-uong-va-phoi-hop-giam-sat-chi-dao-tuyen-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-attp.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-03-2017 14:10 Cảnh báo ngộ độc rượu và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1588-canh-bao-ngo-doc-ruou-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-03-2017 07:05 Ngộ độc do độc tố của cóc và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1583-ngo-doc-do-doc-to-cua-coc-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 08-03-2017 08:37 Xử trí và phòng ngừa ngộ độc nấm tại Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1578-xu-tri-va-phong-ngua-ngo-doc-nam-tai-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 28-02-2017 10:09