Tin tức - Sự kiện http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien.html vi Copyright 2017 Triển khai công tác khám chữa bệnh BHYT 6 tháng cuối năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1682-trien-khai-cong-tac-kham-chua-benh-bhyt-6-thang-cuoi-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-07-2017 09:46 Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1680-khoi-cong-xay-dung-nha-mai-am-cong-doan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-07-2017 15:49 Khen thưởng đột xuất cán bộ, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1676-khen-thuong-dot-xuat-can-bo-bac-si-benh-vien-da-khoa-tinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 15:50 Phát động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1673-phat-dong-huong-ung-ngay-ve-sinh-yeu-nuoc-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 07:27 Truyền thông Phòng chống tai nạn thương tích http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1672-truyen-thong-phong-chong-tai-nan-thuong-tich.html http://dohquangtri.gov.vn/ 11-07-2017 08:47 Triệu Phong:Khoảng 304 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1669-trieu-phongkhoang-304-don-vi-mau-duoc-hien-tang-trong-ngay-hoi-hien-mau-nhan-dao-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 04-07-2017 16:05 Hội thảo Nội soi tiêu hóa http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1666-hoi-thao-noi-soi-tieu-hoa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-06-2017 07:31 Hội thảo Cập nhật điều trị đái tháo đường typ 2 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1665-hoi-thao-cap-nhat-dieu-tri-dai-thao-duong-typ-2.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-06-2017 18:17 Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho cán bộ ngành Y tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1662-hoi-nghi-pho-bien-van-ban-phap-luat-cho-can-bo-nganh-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-06-2017 09:09 UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Y tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1658-ubnd-tinh-lam-viec-voi-truong-cao-dang-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-06-2017 07:13 Khánh thành trạm y tế xã Triệu Ái - huyện Triệu Phong http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1656-khanh-thanh-tram-y-te-xa-trieu-ai-huyen-trieu-phong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-06-2017 16:37 Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1654-benh-vien-da-khoa-tinh-cuu-song-mot-benh-nhan-bi-dam-thung-tim.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-06-2017 11:06 Khám và cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ các xã vùng biển http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1652-kham-va-cap-thuoc-mien-phi-cho-phu-nu-cac-xa-vung-bien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 08-06-2017 15:42 Tập huấn an toàn người bệnh cho cán bộ ngành y tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1650-tap-huan-an-toan-nguoi-benh-cho-can-bo-nganh-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-06-2017 17:03 Huyện Hải Lăng: Hưởng ứng chiến dịch truyền thông ngày vi chất dinh dưỡng năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1648-huyen-hai-lang-huong-ung-chien-dich-truyen-thong-ngay-vi-chat-dinh-duong-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 01-06-2017 14:00 Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá. http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1647-mit-tinh-huong-ung-ngay-the-gioi-khong-thuoc-la-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 31-05-2017 13:43 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị: Tiếp nhận 50 sinh viên Đại học Y Dược Huế đi thực tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1646-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-tiep-nhan-50-sinh-vien-dai-hoc-y-duoc-hue-di-thuc-te-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-05-2017 10:11 Tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1641-tap-huan-kiem-soat-nhiem-khuan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-05-2017 09:03 Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1639-trung-tam-y-te-huyen-dakrong-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 16-05-2017 09:14 Hội thao ngành y tế tỉnh Quảng Trị năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1637-hoi-thao-nganh-y-te-tinh-quang-tri-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-05-2017 14:20