Tin tức - Sự kiện http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien.html vi Copyright 2017 Ý chí vươn lên của cậu học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1766-y-chi-vuon-len-cua-cau-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-bi-benh-hiem-ngheo.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-10-2017 08:05 Hội thảo đánh giá kế hoạch hoạt động giữa Sở Y tế và Chương trình hạnh phúc Quảng Trị trong năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1742-hoi-thao-danh-gia-ke-hoach-hoat-dong-giua-so-y-te-va-chuong-trinh-hanh-phuc-quang-tri-trong-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 07-10-2017 14:27 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận kinh nghiệm chăm sóc sơ sinh từ các bác sý, điều dưỡng chuyên môn Nhật Bản http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1737-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-tiep-nhan-kinh-nghiem-cham-soc-so-sinh-tu-cac-bac-sy-dieu-duong-chuyen-mon-nhat-ban.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-09-2017 07:47 Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1735-tong-ket-nghi-quyet-trung-uong-3-khoa-viii-ve-chien-luoc-can-bo-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-09-2017 08:25 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thực hiện thành công nhiều ca can thiệp điều trị bệnh lý tim mạch bằng kỹ thuật cao http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1731-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-thuc-hien-thanh-cong-nhieu-ca-can-thiep-dieu-tri-benh-ly-tim-mach-bang-ky-thuat-cao.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-09-2017 14:55 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Khai giảng lớp vật lý trị liệu http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1728-truong-cao-dang-y-te-quang-tri-khai-giang-lop-vat-ly-tri-lieu-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-09-2017 08:04 Khởi động Dự án Hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên dân tộc ít người ở huyện Hướng Hóa http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1723-khoi-dong-du-an-ho-tro-tre-em-gai-vi-thanh-nien-dan-toc-it-nguoi-o-huyen-huong-hoa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 01-09-2017 08:18 Phát động chiến dịch truyền thông phòng chống xuất huyết http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1720-phat-dong-chien-dich-truyen-thong-phong-chong-sot-ret.html http://dohquangtri.gov.vn/ 30-08-2017 07:17 Triệu Phong: Tích cực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1718-trieu-phong-tich-cuc-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-08-2017 10:04 Văn nghệ truyền thông phòng chống sốt rét http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1713-van-nghe-truyen-thong-phong-chong-sot-xuat-huyet.html http://dohquangtri.gov.vn/ 19-08-2017 16:17 BIDV trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1711-bidv-trao-tang-xe-cuu-thuong-cho-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 16-08-2017 08:42 Giao ban công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1706-giao-ban-cong-tac-y-te-du-phong-6-thang-dau-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 11-08-2017 15:32 Trao quà cho bệnh nhân nghèo mổ đục thủy tinh thể. http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1705-trao-qua-cho-benh-nhan-ngheo-mo-duc-thuy-tinh-the-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-08-2017 07:33 Khám và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1699-kham-va-cap-thuoc-mien-phi-cho-doi-tuong-chinh-sach.html http://dohquangtri.gov.vn/ 28-07-2017 07:53 Sở Y tế : Triển khai công tác phòng chống sốt rét tích cực http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1696-so-y-te-trien-khai-cong-tac-phong-chong-sot-ret-tich-cuc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-07-2017 15:17 Tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin y tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1695-tap-huan-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-07-2017 09:38 Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc tại Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1692-thu-truong-bo-y-te-lam-viec-tai-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-07-2017 07:21 Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1690-bo-truong-bo-y-te-dang-huong-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-07-2017 08:32 Sở Y tế triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1687-so-y-te-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-07-2017 14:17 HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-tuc-su-kien/1686-hdnd-tinh-lam-viec-voi-so-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-07-2017 08:15