Tin về Dược http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc.html vi Copyright 2017 10 quy tắc cần biết trước khi sử dụng thuốc bổ http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/1361-10-quy-tac-can-biet-truoc-khi-su-dung-thuoc-bo.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-03-2016 07:42 Nguy cơ từ tình trạng kháng thuốc http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/1317-nguy-co-tu-tinh-trang-khang-thuoc-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 06-01-2016 09:51 Dùng aspirin trong các bệnh lý tim mạch: Những lưu ý đặc biệt http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/1315-dung-aspirin-trong-cac-benh-ly-tim-mach-nhung-luu-y-dac-biet.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-01-2016 10:03 Phát hiện protein tự nhiên ngăn chặn sự tái tạo của HIV và kiểm soát protein ức chế khả năng lây nhiễm HIV http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/1287-phat-hien-protein-tu-nhien-ngan-chan-su-tai-tao-cua-hiv-va-kiem-soat-protein-uc-che-kha-nang-lay-nhiem-hiv.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-11-2015 09:15 Tuyệt đối không dùng thuốc aspirin và ibuprofen khi bị sốt xuất huyết http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/1257-tuyet-doi-khong-dung-thuoc-aspirin-va-ibuprofen-khi-bi-sot-xuat-huyet.html http://dohquangtri.gov.vn/ 11-10-2015 09:40 Mefloquine không thay thế SP trong phòng ngừa sốt rét khi mang thai http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/1014-mefloquine-khong-thay-the-sp-trong-phong-ngua-sot-ret-khi-mang-thai.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-09-2014 14:43 Ký hiệu vuông tròn ở ống và lọ vắc-xin? http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/988-ky-hieu-vuong-tron-o-ong-va-lo-vacxin-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-08-2014 07:38 Thuốc bột pha tiêm Cefotaxim bị tạm ngừng sử dụng http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/981-thuoc-bot-pha-tiem-cefotaxim-bi-tam-ngung-su-dung.html http://dohquangtri.gov.vn/ 16-08-2014 11:46 Thuốc + rượu = họa http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/953-thuoc-ruou-hoa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-07-2014 08:05 Hướng đến một loại thuốc tốt hơn chống lại bệnh sốt rét http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/933-huong-den-mot-loai-thuoc-tot-hon-chong-lai-benh-sot-ret.html http://dohquangtri.gov.vn/ 17-06-2014 13:55 Tai biến có thể xảy ra khi sử dụng thuốc gây tê cục bộ http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/928-tai-bien-co-the-xay-ra-khi-su-dung-thuoc-gay-te-cuc-bo.html http://dohquangtri.gov.vn/ 13-06-2014 10:33 Nhiều tai biến thuốc có thể phòng tránh được http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/898-nhieu-tai-bien-thuoc-co-the-phong-tranh-duoc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 09-05-2014 14:26 Các nhà khoa học tìm ra cách mới trong cuộc chiến chống ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/893-cac-nha-khoa-hoc-tim-ra-cach-moi-trong-cuoc-chien-chong-ky-sinh-trung-sot-ret-khang-thuoc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 06-05-2014 09:07 Thuốc tăng cân “xách tay” - Sự thật và nguy cơ http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/891-thuoc-tang-can-xach-tay-su-that-va-nguy-co.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-05-2014 13:36 So sánh tác dụng giảm đau của Ketamine và Morphine trong chăm sóc chấn trương trước nhập viện http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/857-so-sanh-tac-dung-giam-dau-cua-ketamine-va-morphine-trong-cham-soc-chan-truong-truoc-nhap-vien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-02-2014 14:54 Rượu tỏi - Một bài thuốc quý của thế giớ http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/852-ruou-toi-mot-bai-thuoc-quy-cua-the-gio.html http://dohquangtri.gov.vn/ 22-02-2014 14:12 Có thể sản xuất một vaccine sốt rét giá rẻ từ vi khuẩn E.Coli http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/839-co-the-san-xuat-mot-vaccine-sot-ret-gia-re-tu-vi-khuan-e-coli.html http://dohquangtri.gov.vn/ 06-02-2014 07:05 Thuốc Synriam của công ty Ranbaxy nhận được sự chấp thuận của chính phủ Ấn độ trong điều trị Plasmodium Vivax http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/783-thuoc-synriam-cua-cong-ty-ranbaxy-nhan-duoc-su-chap-thuan-cua-chinh-phu-an-do-trong-dieu-tri-plasmodium-vivax.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-11-2013 13:11 Điều trị kháng virus sớm hơn, an toàn hơn và đơn giản hơn có thể đẩy lùi dịch HIV http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/730-dieu-tri-khang-virus-som-hon-an-toan-hon-va-don-gian-hon-co-the-day-lui-dich-hiv.html http://dohquangtri.gov.vn/ 17-07-2013 07:14 Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên thị trường: Cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, liên ngành http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-duoc/702-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-chat-luong-thuoc-tren-thi-truong-can-su-phoi-hop-dong-bo-chat-che-lien-nganh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 07-06-2013 08:05