Tin về Y http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y.html vi Copyright 2017 Sử dụng test chẩn đoán nhanh sốt rét như thế nào cho hợp lý và hiệu quả http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1733-su-dung-test-chan-doan-nhanh-sot-ret-nhu-the-nao-cho-hop-ly-va-hieu-qua.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-09-2017 08:30 Thư cảm ơn của bệnh nhân dành cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1729-thu-cam-on-cua-benh-nhan-danh-cho-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-trong-cong-tac-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-benh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-09-2017 08:21 Giải pháp ngăn chặn không để tử vong do sốt rét trong thời điểm hiện nay http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1726-giai-phap-ngan-chan-khong-de-tu-vong-do-sot-ret-trong-thoi-diem-hien-nay.html http://dohquangtri.gov.vn/ 07-09-2017 14:02 Cần kịp thời giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1725-can-kip-thoi-giai-quyet-tot-nhung-kho-khan-vuong-mac-de-dam-bao-chat-luong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-09-2017 14:48 Sở Y tế triển khai tập huấn phác đồ hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị sốt rét của Bộ Y tế http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1724-so-y-te-trien-khai-tap-huan-phac-do-huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-sot-ret-cua-bo-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 01-09-2017 10:07 Đakrông: Các rào cản và giải pháp ngăn chặn nguy cơ sốt rét quay trở lại http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1722-dakrong-cac-rao-can-va-giai-phap-ngan-chan-nguy-co-sot-ret-quay-tro-lai.html http://dohquangtri.gov.vn/ 31-08-2017 07:22 Cần chú trọng đối với các bệnh không lây nhiễm http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1721-can-chu-trong-doi-voi-cac-benh-khong-lay-nhiem.html http://dohquangtri.gov.vn/ 30-08-2017 07:21 Tăng cường các biện pháp phòng chống sốt rét http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1717-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-sot-ret.html http://dohquangtri.gov.vn/ 25-08-2017 16:07 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cứu sống người mắc bệnh nhồi máu động mạch mạc treo tràng trên hiếm gặp http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1715-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-cuu-song-nguoi-mac-benh-nhoi-mau-dong-mach-mac-treo-trang-tren-hiem-gap.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-08-2017 07:42 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Trung ương kiểm tra giám sát công tác phòng chống sốt rét tích cực tại tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1712-vien-sot-ret-ky-sinh-trung-trung-uong-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-phong-chong-sot-ret-tich-cuc-tai-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 19-08-2017 16:11 Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1701-chu-dong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-sot-xuat-huyet.html http://dohquangtri.gov.vn/ 02-08-2017 14:33 Những khó khăn, thách thức và các giải pháp không chế sốt rét đang gia tăng tại huyện Hướng Hóa http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1693-nhung-kho-khan-thach-thuc-va-cac-giai-phap-khong-che-sot-ret-dang-gia-tang-tai-huyen-huong-hoa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-07-2017 09:26 Giao ban định kỳ công tác phòng chống dịch bệnh qua biên giới giữa huyện Hướng Hóa và huyện Sê Pôn http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1688-trung-tam-y-te-huyen-huong-hoa-giao-ban-dinh-ky-cong-tac-phong-chong-dich-qua-bien-gioi-voi-phong-y-te-huyen-se-pon-tinh-savannakhet.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-07-2017 14:52 Cắt giảm tài chính có thể hủy hoại các nỗ lực loại trừ sốt rét http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1681-cat-giam-tai-chinh-co-the-huy-hoai-cac-no-luc-loai-tru-sot-ret.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-07-2017 09:41 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị: Phẫu thuật tạo hình hậu môn ở bé gái sơ sinh một ngày tuổi http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1679-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-phau-thuat-tao-hinh-hau-mon-o-be-gai-so-sinh-mot-ngay-tuoi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-07-2017 15:28 Cần thực hiện các can thiệp kịp thời mang tính đồng bộ để khống chế sốt rét gia tăng tại Hướng Hóa http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1678-can-thuc-hien-cac-can-thiep-kip-thoi-mang-tinh-dong-bo-de-khong-che-sot-ret-gia-tang-tai-huong-hoa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 16:16 Nỗ lực cải tiến chất lượng y tế: Nhiều tín hiệu tích cực http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1675-no-luc-cai-tien-chat-luong-y-te-nhieu-tin-hieu-tich-cuc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 07:38 Cụ ông 99 tuổi ở xã Cam Nghĩa được phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1671-cu-ong-99-tuoi-o-xa-cam-nghia-duoc-phau-thuat-dat-thuy-tinh-the-nhan-tao.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-07-2017 10:55 BVĐK Quảng Trị can thiệp tim bẩm sinh nội soi bệnh nhân nhỏ nhất http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1663-bvdk-quang-tri-can-thiep-tim-bam-sinh-noi-soi-benh-nhan-nho-nhat.html http://dohquangtri.gov.vn/ 16-06-2017 08:44 Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống ma túy http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1661-day-manh-cac-hoat-dong-phong-chong-ma-tuy.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-06-2017 09:04