Tin về Y http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y.html vi Copyright 2017 Cắt giảm tài chính có thể hủy hoại các nỗ lực loại trừ sốt rét http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1681-cat-giam-tai-chinh-co-the-huy-hoai-cac-no-luc-loai-tru-sot-ret.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-07-2017 09:41 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị: Phẫu thuật tạo hình hậu môn ở bé gái sơ sinh một ngày tuổi http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1679-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-phau-thuat-tao-hinh-hau-mon-o-be-gai-so-sinh-mot-ngay-tuoi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-07-2017 15:28 Cần thực hiện các can thiệp kịp thời mang tính đồng bộ để khống chế sốt rét gia tăng tại Hướng Hóa http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1678-can-thuc-hien-cac-can-thiep-kip-thoi-mang-tinh-dong-bo-de-khong-che-sot-ret-gia-tang-tai-huong-hoa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 16:16 Nỗ lực cải tiến chất lượng y tế: Nhiều tín hiệu tích cực http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1675-no-luc-cai-tien-chat-luong-y-te-nhieu-tin-hieu-tich-cuc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 07:38 Cụ ông 99 tuổi ở xã Cam Nghĩa được phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1671-cu-ong-99-tuoi-o-xa-cam-nghia-duoc-phau-thuat-dat-thuy-tinh-the-nhan-tao.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-07-2017 10:55 BVĐK Quảng Trị can thiệp tim bẩm sinh nội soi bệnh nhân nhỏ nhất http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1663-bvdk-quang-tri-can-thiep-tim-bam-sinh-noi-soi-benh-nhan-nho-nhat.html http://dohquangtri.gov.vn/ 16-06-2017 08:44 Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống ma túy http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1661-day-manh-cac-hoat-dong-phong-chong-ma-tuy.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-06-2017 09:04 Truyền thông tiếp tục là biện pháp chủ yếu trong phòng chống HIV/AIDS http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1655-truyen-thong-tiep-tuc-la-bien-phap-chu-yeu-trong-phong-chong-hivaids.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-06-2017 13:38 Nâng cao nhận thức để phòng tránh bệnh thủy đậu lây lan ra cộng đồng http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1651-nang-cao-nhan-thuc-de-phong-tranh-benh-thuy-dau-lay-lan-ra-cong-dong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-06-2017 17:07 Vì một môi trường không khói thuốc http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1645-vi-mot-moi-truong-khong-khoi-thuoc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-05-2017 09:58 Ngành y tế tỉnh Quảng Trị tiếp tục Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1643-nganh-y-te-tinh-quang-tri-tiep-tuc-huong-toi-loai-tru-lay-truyen-hiv-tu-me-sang-con.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-05-2017 08:12 Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với những thành công và kỳ vọng mới http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1638-tuoi-tre-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-voi-nhung-thanh-cong-va-ky-vong-moi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-05-2017 14:26 Điều trị thành công bệnh nhân lao nguy kịch http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1635-dieu-tri-thanh-cong-benh-nhan-lao-nguy-kich.html http://dohquangtri.gov.vn/ 11-05-2017 16:01 Chủ động và tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm kiềm chế sốt rét gia tăng tại huyện Hướng Hóa http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1634-chu-dong-va-tich-cuc-trien-khai-nhieu-bien-phap-nham-kiem-che-sot-ret-gia-tang-tai-huyen-huong-hoa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-05-2017 14:09 Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh mùa hè http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1631-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-benh-mua-he.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-05-2017 14:51 Nỗ lực hướng tới loại trừ sốt rét vào năm 2020 http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1627-no-luc-huong-toi-loai-tru-sot-ret-vao-nam-2020.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-04-2017 13:56 Nhân ngày thế giới phòng chống sốt rét 25/4: Quảng Trị hướng tới phấn đấu loại trừ sốt rét bền vững http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1623-nhan-ngay-the-gioi-phong-chong-sot-ret-254-quang-tri-huong-toi-phan-dau-loai-tru-sot-ret-ben-vung.html http://dohquangtri.gov.vn/ 25-04-2017 10:10 Thách thức trong công tác phòng, chống lao tại cộng đồng http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1620-thach-thuc-trong-cong-tac-phong-chong-lao-tai-cong-dong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-04-2017 07:05 Chủ động phòng chống cúm gia cầm lây sang người http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1618-chu-dong-phong-chong-cum-gia-cam-lay-sang-nguoi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-04-2017 08:25 Hiệu quả ứng dụng máy chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền trong lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/tin-ve-y/1614--hieu-qua-ung-dung-may-chup-mach-mau-ky-thuat-so-xoa-nen-trong-linh-vuc-tim-mach-can-thiep-tai-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-04-2017 11:04