• :
 • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
 • Đỗ Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0913.485.163
 • Trần Văn Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0905.871.965
 • Võ Phúc Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
  • Học hàm, học vị:
   Bs CKII
  • Điện thoại:
   0914.252.124
 • Phan Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược
  • Điện thoại:
   0914.009.377
 • Lê Đức Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
  • Điện thoại:
   0949.638.353
 • Ngô Thị Ngọc Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0905..005.127
 • Hoàng Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
  • Điện thoại:
   0916.053.595
 • Đặng Thị Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
  • Điện thoại:
   0942.574.686
 • Nguyễn Văn Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y
  • Điện thoại:
   0914.064.808
 • Lê Thị Mỹ Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng KH-TC
  • Điện thoại:
   0911.386.869
 • Nguyễn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược
  • Điện thoại:
   0914.009.495
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược
  • Điện thoại:
   0915.909.222
 • Hoàng Đình Ấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0913.446.195
 • Trần Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phòng TC-HC
  • Điện thoại:
   0916.907.365
 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phòng TC-HC
  • Điện thoại:
   0779.799.666
 • Trương Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phòng TC-HC - Lái xe
  • Điện thoại:
   0914.252.046
 • Nguyễn Hữu Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng KH-TC
  • Điện thoại:
   0915.300.021
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phòng Pháp chế
  • Điện thoại:
   0853.313.124
 • Trần Tuấn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phòng TC-HC - Lái xe
  • Điện thoại:
   0944.953.797
 • Lê Thị Hương Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y
  • Điện thoại:
   0914.389.345
 • Phùng Thị Anh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược
  • Điện thoại:
   0914.312.159
 • Lê Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược
  • Điện thoại:
   0916.759.246