• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Phan Văn Khánh
Họ và tên Phan Văn Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược
Điện thoại 0914.009.377
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách