• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Phùng Thị Anh Nga
Họ và tên Phùng Thị Anh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược
Điện thoại 0914.312.159
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách