• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Đỗ Văn Hùng
Họ và tên Đỗ Văn Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc
Trình độ Bác sỹ đa khoa
Điện thoại 0913.485.163
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách