• :
  • :
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 09/09/2022
2 Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức 02/04/2022
3 Sở Y tế thông báo tuyển dụng cho các đơn vị sự nghiệp - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm và Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ 06/04/2022
4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 13/01/2022
5 Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị - Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế 13/01/2022
6 Bệnh viện Mắt: Thông báo nội dung xét tuyển và thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2021 12/12/2021
7 Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng 21/11/2021
8 Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 08/09/2021
9 Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2021 20/07/2021
10 Trung tâm Y tế tx Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 06/07/2021
11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo tuyển dụng 08/04/2021
12 Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 02/04/2021
13 Bệnh viện đa khoa KV Triệu Hải - Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 19/02/2021
14 Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ - Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 29/01/2021
15 Trung tâm Y tế huyện Gio Linh - Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 14/01/2021
16 Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2020 13/01/2021
17 Trung tâm Y tế huyện Đakrông - Thông báo tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 04/01/2021
18 Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị - Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế 01/01/2021
19 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Tuyển dụng năm 2020 07/12/2020
20 Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng - Thông báo tuyển dụng năm 2020 03/12/2020
21 Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá - Thông báo tuyển dụng năm 2020 03/12/2020
22 Bênh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 03/12/2020