• :
 • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị
 • Dự thảo bản thuyết minh giải pháp phần mềm Nguồn nhân lực
  | ytequangtri | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu Báo cáo thống kê nhân lực y tế
  | ytequangtri | 94 lượt tải | 7 file đính kèm
  Danh sách các biểu mẫu thống kê nhân lực y tếPhụ lục 1: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoaPhụ lục 2: Trung tâm Y tế đa chức năng. Phụ lục 3: Trung tâm Giám định Pháp YPhụ lục 4: Trung tâm Giám định Y khoaPhụ lục 5: Trung tâm Kiểm nghiệmPhụ lục 6: Trung ...
 • Toàn văn Nghị định 19/2020/NĐ-CP
  | ytequangtri | 109 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ CƯƠNG VÀ CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN SỐ 02/SYT-TTR NGÀY 24/02/2020
  | ytequangtri | 177 lượt tải | 1 file đính kèm
  Mẫu báo cáo số 01: kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 củaThanh tra Chính phủ