• :
 • :
 • Dự thảo Đề án Chuyển đổi số và xây dựng y tế thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
  | ytequangtri | 93 lượt tải | 2 file đính kèm
  Thực hiện Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; Công văn số 6451/UBND-TH ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp ...
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống tờ khai Y tế
  | ytequangtri | 600 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu đánh giá ứng dụng CNTT trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  | ytequangtri | 571 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược năm 2020
  | ytequangtri | 760 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược năm 2020 theo công văn số 1504/SYT-NVD ngày 02/10/2020.
 • Dự thảo bản thuyết minh giải pháp phần mềm Nguồn nhân lực
  | ytequangtri | 849 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu Báo cáo thống kê nhân lực y tế
  | ytequangtri | 1592 lượt tải | 7 file đính kèm
  Danh sách các biểu mẫu thống kê nhân lực y tếPhụ lục 1: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoaPhụ lục 2: Trung tâm Y tế đa chức năng. Phụ lục 3: Trung tâm Giám định Pháp YPhụ lục 4: Trung tâm Giám định Y khoaPhụ lục 5: Trung tâm Kiểm nghiệmPhụ lục 6: Trung ...
 • Toàn văn Nghị định 19/2020/NĐ-CP
  | ytequangtri | 857 lượt tải | 1 file đính kèm