• :
 • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
 • Biểu mẫu đánh giá ứng dụng CNTT trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  | ytequangtri | 125 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược năm 2020
  | ytequangtri | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược năm 2020 theo công văn số 1504/SYT-NVD ngày 02/10/2020.
 • Dự thảo bản thuyết minh giải pháp phần mềm Nguồn nhân lực
  | ytequangtri | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu Báo cáo thống kê nhân lực y tế
  | ytequangtri | 345 lượt tải | 7 file đính kèm
  Danh sách các biểu mẫu thống kê nhân lực y tếPhụ lục 1: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoaPhụ lục 2: Trung tâm Y tế đa chức năng. Phụ lục 3: Trung tâm Giám định Pháp YPhụ lục 4: Trung tâm Giám định Y khoaPhụ lục 5: Trung tâm Kiểm nghiệmPhụ lục 6: Trung ...
 • Toàn văn Nghị định 19/2020/NĐ-CP
  | ytequangtri | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ CƯƠNG VÀ CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN SỐ 02/SYT-TTR NGÀY 24/02/2020
  | ytequangtri | 428 lượt tải | 1 file đính kèm
  Mẫu báo cáo số 01: kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 củaThanh tra Chính phủ