• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ

Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Sở Y Tế Quảng Trị

34 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
0233. 3852583
info@dohquangtri.gov.vn

Dấu * là phần không được để trống