• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị

Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Sở Y Tế Quảng Trị

34 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
0233. 3852583
info@dohquangtri.gov.vn

Dấu * là phần không được để trống