Lượt truy cập
Đang online : 401
Chi tiết

Các thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh

Danh sách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt phân phối thuốc GDP

Đối với trường hợp đăng ký tái kiểm tra Thực hành tốt phân phối thuốc

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt phân phối thuốc GDP

Đối với trường hợp đăng ký kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc:

Hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc:

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt nhà thuốc GPP

Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt nhà thuốc GPP (Đối với trường hợp đăng ký kiểm tra lại GPP)

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt nhà thuốc GPP

Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt nhà thuốc GPP (Đối với trường hợp đăng ký kiểm tra GPP lần đầu)

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt phân phối thuốc GDP

Hồ sơ đăng ký cấp Thực hành tốt phân phối thuốc GDP (Đối với trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu)

Chi tiết
1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nhưng thay đổi loại hình cơ sở kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà làm thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược

Chi tiết
1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Đối với trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược nhưng bị sai do lỗi của cơ quan cấp)

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Đối với trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược nhưng bị sai do lỗi của cơ quan cấp)

Chi tiết
1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Đối với trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc đề nghị cấp lần đầu hoặc bị thu hồi theo quy định tại Điều 40 của Luật dược 2016)

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Đối với trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc đề nghị cấp lần đầu hoặc bị thu hồi theo quy định tại Điều 40 của Luật dược 2016)

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (đối với trường hợp hết hiệu lực ghi trên Chứng chỉ hành nghề dược)

Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (đối với trường hợp hết hiệu lực ghi trên Chứng chỉ hành nghề dược)

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (đối với trường hợp do bị mất)

Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (đối với trường hợp do bị mất)

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (theo hình thức xét hồ sơ)

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (theo hình thức xét hồ sơ)

Chi tiết
RSS
Tìm kiếm
Thông báo
Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website