• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Danh sách xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định 58/QĐ-SYT ngày 03/02/2020 của Sở Y tế 13/03/2020