• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Hoàng Thị Kim Liên ( thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
2 Nguyễn Đức Tiến ( Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị) 19/05/2022
3 Cao Thị Thắm ( Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị) 19/05/2022
4 Hoàng Thị Thiên ( Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị) 19/05/2022
5 Võ Thành Sơn ( xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
6 Trần Thị Hoàn ( Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
7 Hoàng Thị Ngọc Huyền ( Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) 19/05/2022
8 Trương Thị Hương ( Khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) 19/05/2022
9 Hoàng Hồng Thắm ( Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
10 Nguyễn Thị Thái ( Khu phố Đại Áng, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
11 Hồ Vũ Vinh ( Khóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
12 Lê Thị Quỳnh Anh ( Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
13 Nguyễn Thị Tú Anh ( Khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
14 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
15 Lê Vĩnh Phú ( Thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
16 Nguyễn Thị Mận ( Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị) 19/05/2022
17 Nguyễn Thị Thạch Thảo ( Tân Sơn, Tân Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) 19/05/2022
18 Lê Trần Khánh Huyền ( Thủy Ba Tây, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) 19/05/2022
19 Trần Vinh Quang ( Khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
20 Hoàng Thị Hồng Thương ( Chấp Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị) 19/05/2022
21 Nguyễn Thị Thảo (Phước Thị, Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị) 19/05/2022
22 Cái Thị Dạ Thảo ( Lương Điền, Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị) 19/05/2022
23 Nguyễn Thị Hồng Trúc ( Khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022
24 Võ Như Trung Hiếu ( Khố 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) 19/05/2022