• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 19 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Tri

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Ký hiệu thủ tục Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế

Lĩnh vực Dược phẩm Đã có hiệu lực