Lượt truy cập
Đang online : 124
Chi tiết

Kế hoạch biên chế năm 2018

Biểu mẫu theo công văn Xây dựng kế hoạch và thống kê biên chế hành chính, sự nghiệp

Chi tiết
Biểu mẫu báo cáo nhân sự theo công văn số 99 ngày 07/02/2016

Biểu mẫu báo cáo nhân sự theo công văn số 99 ngày 07/02/2016

Chi tiết
Tài liệu theo công văn số 1118/SYT-QLD

Tài liệu theo công văn số 1118/SYT-QLD

Chi tiết
Biểu mẫu báo cáo nhân lực 01/06

Biểu mẫu báo cáo nhân lực 01/06

Chi tiết
Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức

Chi tiết
Mẫu báo cáo Nhân sự

Báo cáo nhân lực đến tháng 4 năm 2016

Chi tiết
Mẫu dự toán năm 2016

Mẫu dự toán năm 2016

Chi tiết
Tài liệu đính kèm công văn số 1087/SYT-NVD ngày 16/10/2015

Tài liệu đính kèm công văn số 1087/SYT-NVD ngày 16/10/2015

Chi tiết
Mẫu báo cáo kèm công văn số 1048/syt-nvd ngày 7/10/2015

Mẫu báo cáo kèm công văn số 1048/syt-nvd ngày 7/10/2015

Chi tiết
Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 696/SYT-NVD ngày 13/7/2015

Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 696/SYT-NVD ngày 13/7/2015

Chi tiết
Tài liệu Lớp Quản lý Y tế tuyến xã

Các tài liệu Lớp Quản lý Y tế tuyến xã

Chi tiết
Mẫu thẩm định vị trí việc làm

Mẫu thẩm định vị trí việc làm

Chi tiết
RSS
Tìm kiếm
Thông báo
Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website