• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số ở Vĩnh Linh

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số ở Vĩnh Linh

Xác định công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội và sự hưởng ứng của người dân về tham gia thực ...
Tập trung thực hiện chiến dịch truyền thông dân số

Tập trung thực hiện chiến dịch truyền thông dân số

Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS/ KHHGĐ) đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn ở Quảng Trị năm 2022 đã và đang được triển khai tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói ...
Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị

Ngày 29/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác Dân số và Phát triển tỉnh Quảng Trị trên cơ sở Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ ...
Gio Linh đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới

Gio Linh đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của COVID-19 nhưng ngành y tế - dân số huyện Gio Linh vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các chính sách DS - KHHGĐ. Nhờ vậy, đa số các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đều ...
Triển khai thực hiện các chỉ tiêu Dân số và Phát triển năm 2022

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu Dân số và Phát triển năm 2022

Năm 2022, công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm trong năm. Theo đó toàn tỉnh thực hiện mục tiêu chung đó là “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, ...
Đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong trường học

Đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong trường học

Thời gian qua, ngành y tế - dân số tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan và trường học trên địa bàn đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) vị thành niên, thanh niên (VTN, TN) với hình thức và nội dung phong phú, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua đó, giúp ...
Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là giải pháp giúp chẩn đoán những bất thường của trẻ giai đoạn thai còn trong bụng mẹ và ngay sau khi trẻ ra đời. Từ đó, có biện pháp can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế những hậu quả do dị tật bẩm sinh gây ra, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong ...
Triệu Phong quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Triệu Phong quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Xác định việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi (NCT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế - dân số, thời gian qua, huyện Triệu Phong đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” tại các địa phương. Qua đó, ngày càng có nhiều ...
Đakrông chú trọng nâng cao chất lượng dân số

Đakrông chú trọng nâng cao chất lượng dân số

Để nâng cao chất lượng dân số, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Đakrông đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, triển khai đồng bộ các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số trong toàn huyện. Nhờ vậy, nhận thức và hành động của người ...
Khó khăn trong thực hiện Đề án 818

Khó khăn trong thực hiện Đề án 818

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” (gọi tắt là Đề án 818) ở tỉnh Quảng Trị gặp không ít khó khăn, ...
Quyết tâm xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Quyết tâm xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Thời gian qua, tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trên địa bàn huyện Đakrông vẫn còn phức tạp. Do đó, huyện đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về dân số - kế hoạch hóa gia đình, trong đó có vấn đề chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp ...