• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu Dân số và Phát triển năm 2022

Năm 2022, công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm trong năm. Theo đó toàn tỉnh thực hiện mục tiêu chung đó là Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, chú trọng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số”, qua đó phấn đấu thực hiện đạt kết quả các mục tiêu chiến lược công tác dân số hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2021, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác dân số trong toàn tỉnh, công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Qua đó công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, linh hoạt trong các hoạt động và cơ bản đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch năm: Tỷ suất sinh giảm 0,36%o; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,05% so với năm 2020; Tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 99,7% KH năm; Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm: 45%. Toàn tỉnh có 21 thôn, khu phố trong toàn tỉnh tổ chức phát động xây dựng mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên...

Tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền công tác dân số và phát triển đến người dân.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết 21-TW, Chương trình hành động số 110 của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới. Các hoạt động công tác Dân số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, tuyên truyền vận động người dân, trong đó chú trọng việc củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến người dân nhằm phấn đấu thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu được giao: Giảm tỷ suất sinh thô 0,25%o so với năm 2021; khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,3 điểm %;  Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh: 40%; Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn trước khi kết hôn: 30%; Tổ chức phát động xây dựng mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên: 35 thôn, khu phố. Trong đó tăng cường việc cung ứng, phát triển các dịch vụ dân số có chất lượng đến người dân; hỗ trợ phương tiện tránh thai và các dịch vụ miễn phí cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng thụ hưởng của các chương trình đề án trên địa bàn tỉnh; Triển khai có hiệu quả Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số/KHHGĐ đến các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn mức sinh cao, địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Chị Nguyễn Thị Nha, viên chức Dân số xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị, cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch công tác dân số và phát triển trên địa bàn, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, BCĐ dân số - KHHGĐ xã xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động, qua đó tăng cường phối hợp với các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng để đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong việc thực hiện công tác dân số - KHHGĐ hiện nay, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, thăm hộ gia đình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin, biện pháp tránh thai đến người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, người cao tuổi, vị thành niên, thanh niên...nhằm đưa công tác dân số và phát triển trên địa bàn ngày càng đạt kết quả”.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động thực hiện Chương trình, Kế hoạch hoạt động các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh như Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi; Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành niên/Thanh niên; Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con để nuôi dạy con cho tốt. Bên cạnh đó, ngành dân số tỉnh sẻ tập trung chú trọng, tham mưu đảm bảo các nguồn lực nhằm cung ứng các dịch vụ dân số/KHHGĐ ngày càng chất lượng đến người dân; đảm bảo cung cấp miễn phí các phương tiện tránh thai cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chính sách quy định; Tiếp tục tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và Phát triển của tỉnh, địa phương và mạng lưới cộng tác viên dân số theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới.

                                                                            

Bài, ảnh: Văn Hưng   


Nguồn:dohquangtri.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết