• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị
Hội Y tế thôn, bản tỉnh Quảng Trị thiết thực góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu

Hội Y tế thôn, bản tỉnh Quảng Trị thiết thực góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu

Là lực lượng chăm sóc sức khỏe (CSSK) gần nhất với người dân tại cộng đồng, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản (YTTB) tham gia các hoạt động CSSK ban đầu tại tất cả các thôn, bản và ngày càng khẳng định vai trò thiết thực của mình trong công tác bảo vệ và CSSK cộng đồng ở tỉnh Quảng Trị. Với 1.115 ...
Liên kết website