• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực vì mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS

Năm 2020 là năm thứ 13 năm liên tiếp, Việt Nam chặn đà gia tăng của đại dịch HIV/AIDS và khống chế dịch bệnh HIV/AIDS trên cả 3 tiêu chí: Giảm số người nhiễm HIV mới phát hiện, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Đặc biệt là trong 5 năm gần đây, số ca nhiễm HIV phát hiện mỗi năm giảm 2/3 (còn 10.000 ca), số tử vong do AIDS giảm 80% (còn hơn 2.000 ca) và kết quả này giúp Việt Nam hạ tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư còn khoảng 0,23% trong năm 2020. Đây là những thành tựu đáng ghi nhận của những nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương thực hiện quyết tâm phòng chống và tiến tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS.Năm 2020 là năm thứ 13 năm liên tiếp, Việt Nam chặn đà gia tăng của đại dịch HIV/AIDS và khống chế dịch bệnh HIV/AIDS trên cả 3 tiêu chí: Giảm số người nhiễm HIV mới phát hiện, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Đặc biệt là trong 5 năm gần đây, số ca nhiễm HIV phát hiện mỗi năm giảm 2/3 (còn 10.000 ca), số tử vong do AIDS giảm 80% (còn hơn 2.000 ca) và kết quả này giúp Việt Nam hạ tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư còn khoảng 0,23% trong năm 2020. Đây là những thành tựu đáng ghi nhận của những nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương thực hiện quyết tâm phòng chống và tiến tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS.

Truyền thông phòng chống lây truyền HIV/AIDS với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: TTYT thành phố Đông Hà)

Ý kiến đánh giá trên các lĩnh vực chuyên môn đã nêu rõ cơ sở thực tiễn của thành tựu phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam trong thời gian qua gồm: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng chống HIV/AIDS đã có sự thay đổi tích cực và chuyển biến rõ nét. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng đã giảm rõ rệt. Các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương tới địa phương đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng chống HIV/AIDS một cách đồng bộ và toàn diện bảo đảm vừa hỗ trợ người nhiễm HIV vừa quan tâm đầy đủ quyền lợi của người tham gia phòng chống HIV/AIDS cũng như thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phòng chống HIV/AIDS. Hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng chống HIV/AIDS được triển khai đồng bộ, tích cực, bài bản với sự đổi mới về nội dung và sáng tạo, linh hoạt về hình thức với sự bao phủ, đa dạng các nhóm đối tượng đã góp phần tạo nhận thức đúng đắn về đại dịch HIV/AIDS và sự thay đổi tích cực về thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS. Đội ngũ làm công tác phòng chống HIV/AIDS từng bước được nâng cao về trách nhiệm xã hội và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống chỉ đạo và tổ chức bộ máy phòng chống HIV/AIDS từ Trung ương đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động thường xuyên. Sự phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS bước đầu chặt chẽ và hiệu quả. Nhà nước, xã hội và cộng đồng quốc tế đã có sự đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt từ nguồn viện trợ quốc tế, ngân sách địa phương, bảo hiểm y tế và xã hội hóa, tập trung vào các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV, quản lý và giám sát dịch tễ. Các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS đã được triển khai có hiệu quả, gồm các hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, tư vấn và xét nghiệm tự nguyện, điều trị ARV và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, giám sát phát hiện HIV.

Tuy đã đạt những thành tựu rẩt đáng ghi nhận nhưng công tác phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt. Nhiều địa phương chưa xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong phòng chống HIV/AIDS. Kinh phí triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS còn khiêm tốn. Cán bộ làm công tác phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt tại tuyến cơ cở thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Một số địa phương chưa triển khai thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng chống HIV/AIDS thường xuyên, liên tục. Độ bao phủ của các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS còn hạn chế. Về tình hình dịch tễ, đại diện lãnh đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS của Bộ Y tế cho biết, mặc dù dịch HIV/AIDS đã giảm nhưng diễn biến còn phức tạp, tăng nhanh ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam và nhóm tiêm chích ma túy nên các chỉ tiêu đạt được trong phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam chưa bảo đảm tính bền vững và dịch HIV/AIDS còn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát, HIV/AIDS vẫn đang là vấn đề sức khỏe công cộng quan trọng, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam,... Do đó, để thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030 như đã cam kết với cộng đồng quốc tế, Việt Nam tiếp tục cần phải có những chủ trương và biện pháp can thiệp mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chương trình phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc đã đánh giá, từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã dự phòng cho khoảng 400.000 người không bị lây nhiễm HIV và 150.000 người không bị tử vong do AIDS. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia cùng với Anh, Đức, Thuỵ Sĩ có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới với 96% người nhiễm HIV được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, góp phần giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Vì vậy, nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan truyền thông và người dân cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các Chính phủ dành cho Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS sẽ giúp Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia đi đầu trong tiến trình thực hiện mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS.

BỘI NHIÊN

 


Nguồn:dohquangtri.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết