Lượt truy cập
Đang online : 380
Chi tiết

Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ngày Cập nhật : 26-09-2017

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”  đội ngũ cán bộ đã có sự trưởng thành về nhiều mặt; có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; số lượng và chất lượng đã tăng hơn trước. Cụ thể tính đến ngày 30/6 ngành y tế có 2.943 biên chế, trong đó cán bộ hành chính 51 người, cán bộ sự nghiệp 2854 người, về trình độ chuyên môn có 04 tiến sỹ, 515 bác sỹ và 47 dược sỹ. Công tác cán bộ của Sở luôn được chú trọng, quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì vẫn còn tồn tại những khó khăn trong quá trình thực hiện như công tác đánh giá cán bộ còn tình trạng chủ quan, né tránh trách nhiệm; công tác đào tạo chuyên môn, đào tạo lý luận chính trị không đáp ứng được nhu cầu cho số đội ngũ cán bộ; tỷ lệ người được bổ nhiệm trong quy hoạch thấp, làm ảnh hưởng đến sự phấn đấu, rèn luyện của cán bộ;...

Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện  các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, của Đảng bộ Sở y tế nhằm đáp ứng được đòi hỏi của cách mạng công nghiệp và hội nhập, cạnh tranh quốc tế. Tiếp tục tạo điều kiện cho công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Nâng cao ý thức, trách nhiệm công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt trong tình hình mới./.

THÁI DƯƠNG

In trang này Gửi cho bạn bè

Ý kiến của bạn

Tìm kiếm
Thông báo
Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website