• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại các địa phương, thời gian qua, tỉnh đã tăng cường triển khai các biện pháp nhằm phòng, chống bệnh SXH một cách hiệu quả. Trong đó, việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/ bọ gậy phòng, chống bệnh SXH là một trong những hoạt động ...