Trầm cảm hiện đang là một căn bệnh về tâm thần khá phổ biến và có thể mang đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe và cuộc sống. Bệnh trầm cảm là nguyên nhân của hơn 50% trường hợp tự sát, trầm cảm thường gặp tỉ lệ cao ở các đối tượng thất nghiệp, phá sản, li hôn, phụ nữ sau sinh...Trầm cảm có ...