Tiếp nhận và triển khai Dự án Nâng cao năng lực đào tạo vật lý trị liệu miền Trung Việt Nam thông qua mối quan hệ đối tác giữa Tổ chức Medipeace và Trường Đại học EulJi, Trường Đại học Yonsei cùng với nguồn tài trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOIKA, từ năm 2015 đến năm 2019, Trường Cao đẳng ...