• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
195/CV-BCĐPCD V/v báo cáo hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 16/03/2020
44/TTr-SYT Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm Vật tư y tế khẩn cấp phục vụ công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Corona 14/03/2020
29/BC-BCĐ Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên Đán Canh Tý và Lễ hội xuấn 2020 14/03/2020
35/BC-SYT Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2020 của Sở y tế tỉnh Quảng Trị 25/02/2020
2/SYT-TTr V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyets khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020 25/02/2020
66/TT-SYT Tờ trình V/v đề nghị hỗ trợ đối với cán bộ, công chức nữ cơ quan hành chính theo quyết định 23/2013/QĐ-UBND 25/02/2020
21/KH-SYT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành y tế tỉnh Quảng Trị năm 2020 25/02/2020
62/TT-SYT Tờ trình V/v khen thưởng trong việc phát triển nghề công tác xã hội ngành Y tế giai đoạn 2011-2020 25/02/2020
20/KH-SYT Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế năm 2020 25/02/2020
101/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thẩm định giá mua sắm trang thiết bị y tế bị khẩn cấp phục vụ công tác phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Corona (đợt 2) 25/02/2020
233/SYT-NVY V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 30/2018/TT-BYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 25/02/2020
138/QĐ-SYT Quyết định V/v cấp kinh phí mua máy đo thân nhiệt từ xa phục vụ công tác phòng chống dịch 25/02/2020
13/GM-SYT Giấy mời họp kế hoạch nhà thầu cung cấp vật tư y tế can thiệp nội mạch lần 2 25/02/2020
104/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: thẩm định giá các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế khẩn cấp phục vụ công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Corona (đợt 2) 25/02/2020
35/BC-SYT Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2020 của Sở y tế tỉnh Quảng Trị 25/02/2020
137/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid -19 (đợt 1) 25/02/2020
121/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu : mua 699 khẩu trang y tế N95, 20 bộ trang phục phòng chống dịch mặc nhiều lần khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 24/02/2020
219/SYT-KHTC V/v mời nhà thầu thương thảo hợp đồng 24/02/2020
118/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu : mua 699 cái khẩu trang y tế N95,20 bộ trang phục vụ phòng chống dịch Covid-19 24/02/2020
220/SYT-KHTC V/v mời nhà thầu thương thảo hợp đồng 24/02/2020
225/SYT-KHTC V/v mời nhà thầu thương thảo hợp đồng 24/02/2020
223/SYT-KHTC V/v mời nhà thầu thương thảo hợp đồng 24/02/2020
217/SYT-KHTC V/v phục vụ Hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới 24/02/2020
117/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu : mua khẩu trang y tế N95 khẩn cấp phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (200 cái) 24/02/2020