• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
195/CV-BCĐPCD V/v báo cáo hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 16/03/2020
44/TTr-SYT Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm Vật tư y tế khẩn cấp phục vụ công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Corona 14/03/2020
29/BC-BCĐ Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên Đán Canh Tý và Lễ hội xuấn 2020 14/03/2020
2/SYT-TTr V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyets khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020 25/02/2020
13/GM-SYT Giấy mời họp kế hoạch nhà thầu cung cấp vật tư y tế can thiệp nội mạch lần 2 25/02/2020
20/KH-SYT Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế năm 2020 25/02/2020
21/KH-SYT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành y tế tỉnh Quảng Trị năm 2020 25/02/2020
35/BC-SYT Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2020 của Sở y tế tỉnh Quảng Trị 25/02/2020
35/BC-SYT Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2020 của Sở y tế tỉnh Quảng Trị 25/02/2020
62/TT-SYT Tờ trình V/v khen thưởng trong việc phát triển nghề công tác xã hội ngành Y tế giai đoạn 2011-2020 25/02/2020
66/TT-SYT Tờ trình V/v đề nghị hỗ trợ đối với cán bộ, công chức nữ cơ quan hành chính theo quyết định 23/2013/QĐ-UBND 25/02/2020
101/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thẩm định giá mua sắm trang thiết bị y tế bị khẩn cấp phục vụ công tác phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Corona (đợt 2) 25/02/2020
104/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: thẩm định giá các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế khẩn cấp phục vụ công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Corona (đợt 2) 25/02/2020
137/QĐ-SYT Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid -19 (đợt 1) 25/02/2020
138/QĐ-SYT Quyết định V/v cấp kinh phí mua máy đo thân nhiệt từ xa phục vụ công tác phòng chống dịch 25/02/2020
233/SYT-NVY V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 30/2018/TT-BYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 25/02/2020
12/GM-SYT HỎA TỐC: Giấy mời dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 24/02/2020
16/TB-SYT Thông báo V/v tông báo kết quả chỉ định thầu: gói thầu số,05, mua nước sát khuẩn cấp cho các đơn vị y tế (150can) 24/02/2020
17/TB-SYT Thông báo V/v thông báo kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02, mua trang phục phòng hộ phòng chống dịch mặc 01 lần cấp cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (1.000 bộ) 24/02/2020
18/TB-SYT Thông báo V/v thông báo kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04, mua trang phục phòng hộ phòng chống dịch mặc 01 lần cấp cho các đơn vị tuyến huyện, xã (2000 bộ) 24/02/2020
19/TB-SYT Thông báo V/v thông báo kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01, mua 1500 kg hóa chất Chlorin (1.500 kg) 24/02/2020
20/TB-SYT Thông báo V/v thông báo kết quả chỉ định thầu: gói thầu mua khẩu trang y tế khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (10.000 cái) 24/02/2020
23/TB-SYT Thông báo V/v thông báo kết quả chỉ định thầu: gói thầu mua khẩu trang y tế N95 khẩn cấp phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (200 cái) 24/02/2020
24/TB-SYT Thông báo V/v thông báo kết quả chỉ định thầu : mua 699 cái khẩu trang y tế N95, 20 bộ trang phục phòng chống dịch mặc 01 lần khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 24/02/2020