1. Công bố đủ điều kiện tiêm chủng
  2. Cơ sở an toàn xét nghiệm sinh học
  3. Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
  4. Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế