• :
  • :
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Phòng Tiêm chủng vắc xin Thuận An 11/07/2022
2 PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN TRƯỜNG AN 30/05/2022
3 Phòng tiêm chủng vắc xin Quốc tế Việt Pháp 07/03/2022
4 Phòng tiêm chủng vắc xin Tâm Anh 28/01/2022
5 Phòng khám Nội tổng hợp BS Tuấn 05/10/2021
6 Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ - huyện Cam Lộ 20/08/2021
7 Trạm Y tế xã Cam Chính - huyện Cam Lộ 20/08/2021
8 Trạm Y tế xã Cam Tuyền - huyện Cam Lộ 20/08/2021
9 Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ - Dịch vụ 20/08/2021
10 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Cơ sở Lao Bảo 20/08/2021
11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Cơ sở 9A Lý Thường Kiệt 20/08/2021
12 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Cơ sở 52 Hoàng Diệu 20/08/2021
13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 20/08/2021
14 Phòng khám Nội khoa tổng hợp S Medic 74 20/08/2021
15 Phòng khám CK Bs Được 20/08/2021
16 Trạm Y tế xã Triệu Vân 09/06/2021
17 Phòng khám Nội tổng hợp Bs Vân 16/04/2021
18 Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong 01/03/2021
19 Phòng tiêm chủng Vắc xin Quảng Trị - Phòng khám đa khoa Tâm An 06/10/2020
20 Trạm Y tế xã Hướng Hiệp - huyện Đakrông 10/09/2020
21 Trạm Y tế xã Triệu Nguyên - huyện Đakrông 10/09/2020
22 Trạm Y tế xã Tà rụt - huyện Đakrông 10/09/2020
23 Trạm Y tế xã Tà Long - huyện Đakrông 10/09/2020
24 Trạm Y tế xã Mò Ó- huyện Đakrông 10/09/2020