Lượt truy cập
Đang online : 589
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 120/QĐ-SYT 24-02-2015 Quyết định V/v giao kế hoạch chuyên môn năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc ngành Y tế
2 1092/QĐ-YT 28-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại BVĐK Hướng Hóa
3 1060/QĐ-SYT 28-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trạm Y tế Cam Hiếu, Cam Lộ, Q.Trị
4 1094/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề KB, CB
5 1095/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề KB,CB
6 1096/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KB,CB
7 1097/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
8 1098/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghè KB,CB
9 1099/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
10 1087/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động CM KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
11 1089/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
12 1088/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB.CB
13 1090/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoat động CM KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
14 1091/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động CM KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
15 1086/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động CM KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
16 1085/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vị hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
17 1084/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động CM KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
18 1068/QĐ-SYT 25-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại phòng Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh
19 1063/QĐ-SYT 25-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế Can An, Cam Lộ, Q..Trị
20 1065/QĐ-SYT 24-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trạm Y tế Cam Thanh, Cam Lộ , Quảng Trị
21 1066/QĐ-SYT 24-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trạm Y tế Cam Tuyền, Cam Lộ, Q.Trị
22 1052/QĐ-SYT 20-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tịa BVĐK Gio Linh
23 1044/QĐ-SYT 19-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại BVĐK Triệu Phong
24 1039/QĐ-SYT 18-11-2014 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra y tế dự phòng tuyến tỉnh 2014
25 1043/QĐ-SYT 18-11-2014 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra Trung tâm y tế tuyến huyện năm 2014
Tìm kiếm
Thông báo
  • Cách viết bài đăng lên web

    Để hỗ trợ các anh chị muốn đăng bài viết lên Website của Sở, BBT cung cấp hướng dẫn cách viết bài http://dohquangtri.gov.vn/tai-lieu/825-cam-nang-viet-tin-bai-dua-len-web.html

Phim tư liệu
[video:url=http://dohquangtri.gov.vn/upload/Toadam27022.flv|width=195|height=195|volume=60]
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website