Lượt truy cập
Đang online : 104
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 558/QĐ-SYT 01-07-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc mua sử dụng tháng 6 năm 2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
2 559/QĐ-SYT 01-07-2015 Quyết định phê duyệt dự toán danh mục thuốc mua sử dụng đợt 2 tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa tỉnh
3 538/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT, HC,SP sử dụng tháng 6 năm 2015 của Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong
4 539/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán bổ sung gói thầu thuốc sử dụng tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Hải Lăng
5 540/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu thuốc sử dụng tháng 6 năm 2015 của BVĐK Triệu Phong
6 541/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu mua thuốc tháng 6/2015 của Trung tâm y tế dự phòng
7 524/QĐ-SYT 21-06-2015 Quyết định V/v thi hành kỷ luật đối với viên chức - Hoàng Thị Vinh
8 456/QĐ-SYT 26-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu vạt tư y tế, hóa chất, sinh phẩm mua sử dụng tháng 5 và tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Đakrông
9 441/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của bệnh viện CK Lao Và bệnh phổi
10 443/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu sinh phẩm y tế sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm y tế TX Quảng Trị
11 444/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu hóa chất y tế sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm Y tế dự phòng
12 437/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của trung tâm PCBXH
13 434/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT thông thường sinh phẩm sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm phòng chống HIV/ÀDS
14 435/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vật tư y tế thông thường, hóa chất y tế, sinh phẩm y tế năm 2015 của trung tâm y tế dự phòng
15 413/QĐ-SYT 18-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chỉ định thầu mua sử dụng tháng 5 và tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Hướng Hóa
16 403/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định V/v nghỉ hưu để hưởng BHXH- Hoàng Thị Tịnh
17 402/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Ng Thị Ngọc Lan
18 400/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Phan Thị Mỹ Dung
19 401/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Nguyễn Thị Tuyền
20 398/QĐ-SYT 12-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT thông thường , VTYT khác phục vụ lễ 30/4/01/5 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Vĩnh linh
21 397/QĐ-SYT 12-05-2015 Quyết định V/v giao dự toán bổ sung ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế
22 358/QĐ-SYT 05-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua hóa chất y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa
23 347/QĐ-SYT 03-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua hóa chất y tế năm 2015 của bệnh viện đa khoa Đông Hà
24 350/QĐ-SYT 03-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn thầu mua VTYT, hóa chất, sinh phẩm năm 2015 của BVĐK Hải Lăng
25 348/QĐ-SYT 03-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu thuốc chỉ định thầu rút gọn mua sử dụng tháng 4, tháng 5 năm 2015 của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
26 167/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Thiện, Hải Lăng
27 168/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Quế, Hải Lăng
28 169/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Lâm, Hải Lăng
29 327/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của BVĐK Vĩnh Linh
30 328/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế
Tìm kiếm
Thông báo
  • Bảo trì Văn phòng điện tử

    Hệ thống Văn phòng điện tử sẽ được bảo trì từ 8 giờ 30 - 14 giờ, ngày 19/7/2015. Kính mong các anh chị thông cảm.

  • Cách viết bài đăng lên web

    Để hỗ trợ các anh chị muốn đăng bài viết lên Website của Sở, BBT cung cấp hướng dẫn cách viết bài http://dohquangtri.gov.vn/tai-lieu/825-cam-nang-viet-tin-bai-dua-len-web.html

Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website