Lượt truy cập
Đang online : 103
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 441/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của bệnh viện CK Lao Và bệnh phổi
2 443/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu sinh phẩm y tế sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm y tế TX Quảng Trị
3 444/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu hóa chất y tế sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm Y tế dự phòng
4 437/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của trung tâm PCBXH
5 434/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT thông thường sinh phẩm sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm phòng chống HIV/ÀDS
6 435/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vật tư y tế thông thường, hóa chất y tế, sinh phẩm y tế năm 2015 của trung tâm y tế dự phòng
7 413/QĐ-SYT 18-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chỉ định thầu mua sử dụng tháng 5 và tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Hướng Hóa
8 403/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định V/v nghỉ hưu để hưởng BHXH- Hoàng Thị Tịnh
9 402/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Ng Thị Ngọc Lan
10 400/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Phan Thị Mỹ Dung
11 401/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Nguyễn Thị Tuyền
12 398/QĐ-SYT 12-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT thông thường , VTYT khác phục vụ lễ 30/4/01/5 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Vĩnh linh
13 397/QĐ-SYT 12-05-2015 Quyết định V/v giao dự toán bổ sung ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế
14 358/QĐ-SYT 05-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua hóa chất y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa
15 347/QĐ-SYT 03-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua hóa chất y tế năm 2015 của bệnh viện đa khoa Đông Hà
16 350/QĐ-SYT 03-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn thầu mua VTYT, hóa chất, sinh phẩm năm 2015 của BVĐK Hải Lăng
17 348/QĐ-SYT 03-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu thuốc chỉ định thầu rút gọn mua sử dụng tháng 4, tháng 5 năm 2015 của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
18 167/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Thiện, Hải Lăng
19 168/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Quế, Hải Lăng
20 169/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Lâm, Hải Lăng
21 327/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của BVĐK Vĩnh Linh
22 328/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế
23 176/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Ba, Hải Lăng
24 177/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Sơn, Hải Lăng
25 179/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Thành, Hải Lăng
26 180/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải An, Hải Lăng
27 204/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế Hải Tân, Hải Lăng
28 206/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Hải Quy, Hải Lăng
29 205/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế thị trấn hải Lăng, Hải Lăng
30 207/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Hải Hòa, Hải Lăng
Tìm kiếm
Thông báo
  • Cách viết bài đăng lên web

    Để hỗ trợ các anh chị muốn đăng bài viết lên Website của Sở, BBT cung cấp hướng dẫn cách viết bài http://dohquangtri.gov.vn/tai-lieu/825-cam-nang-viet-tin-bai-dua-len-web.html

Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website