Lượt truy cập
Đang online : 1266
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 381/QĐ-SYT 26-04-2016 Quyết định v/v phê duyệt bổ sung số lượng và danh sách các xã, phường trọng điểm phòng chống HIV/AIDS năm 2016
2 372/QĐ-SYT 19-04-2016 Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
3 345/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định phê duyệt dự toán danh mục thuốc trúng thầu vượt số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 mua bổ sung sử dụng tháng 4/2016 của BVĐK tỉnh
4 346/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định phê duyệt dự toán danh mục thuốc, VTYT vượt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 mua sử dụng 2016 của BVĐK Gio Linh
5 344/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc vị thuốc YHCT trúng thầu mua vượt số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 sử dụng tháng 4/2016 của BVĐK tỉnh
6 348/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục VTYT,HC,SP trúng thầu mua vượt số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015 sử dụng từ tháng 4 -5/2016 của BVĐK tỉnh
7 338/QĐ-SYT 13-04-2016 Quyết định Phê duyệt danh mục vật tư y tế, HC.SP chưa có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vượt số lượng kê hoạch, không trúng thầu năm 2016 của bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh
8 339/QĐ-SYT 13-04-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán Danh mục mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm vượt số lượng, chưa có trong kế hoạch và không trúng thầu năm 2016 của Bệnh viện đa khoa KV Triệu Hải
9 341/QĐ-SYT 13-04-2016 Quyết định V/v cấp kinh phí bổ sung năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế
10 285/QĐ-SYT 29-03-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm không trúng thầu và trúng thầu nhưng không sử dụng được năm 2015 mua sử dụng tháng 3 năm 2016 của BVĐK tỉnh
11 213/QĐ-SYT 09-03-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
12 171/QĐ-SYT 29-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
13 175/QĐ-SYT 29-02-2016 Quyết định v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
14 143/QĐ-SYT 16-02-2016 Quyết định Phê duyệt kế hoạch ma thuốc, VTYT,HCSP chưa có trong kế hoạch và vượt số lượng kế hoạch năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Khu vực Triệu Hải
15 134/QÐ-SYT 03-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
16 134/QÐ-SYT 03-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
17 134/ QÐ-SYT 03-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
18 124/QĐ-SYT 27-01-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
19 04/QĐ-SYT 07-01-2016 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn tỉnh
20 1075/QĐ-SYT 16-12-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục hóa chất, sinh phẩm trúng thầu nhưng không sử dụng được mua sử dụng tháng 8,9,10 năm 2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
21 1046/QĐ-SYT 08-12-2015 Quyết định phê duyệt dự toán mua VTYT vượt số lượng năm 2015 của BVĐK Hải Lăng
22 1047/QĐ-SYT 08-12-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục mua VTYT vượt kế hoạch năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Đông Hà
23 998/QĐ-SYT 23-11-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc vật tư y tế, hóa chất không trúng thầu mua sử dụng tháng 9 và tháng 10 năm 2015 của BVĐK Đakrrông
24 903/QĐ-SYT 03-11-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc không trúng thầu năm 2015 của Trung tâm y tế dự phòng
25 904/QĐ-SYT 03-11-2015 Quyết định V/v câp , cấp lại chứng chỉ hành nghề dược
26 886/QĐ-SYT 02-11-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc, VTYT, hoá chất, sinh phẩm không trúng thầu mua sử dụng năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Cam Lộ
27 842/QĐ-SYT 18-10-2015 Quyết định v/v ban hành "bảng kiểm tra TTYT tuyến huyện năm 2015
28 833/QĐ-SYT 15-10-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế của Bệnh viện đa khoa Triệu Phong
29 835/QĐ-SYT 15-10-2015 Quyết định V/v cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
30 744/QĐ-SYT 15-09-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán mua thuốc, VTYT,HC-SP chưa có trong kế hoạch năm 2015 của Trung tâm Y tế TP Đông Hà
Tìm kiếm
Thông báo
Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website