Lượt truy cập
Đang online : 886
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 167/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Thiện, Hải Lăng
2 168/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Quế, Hải Lăng
3 169/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Lâm, Hải Lăng
4 327/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của BVĐK Vĩnh Linh
5 328/QĐ-SYT 22-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế
6 176/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Ba, Hải Lăng
7 177/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Sơn, Hải Lăng
8 179/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Thành, Hải Lăng
9 180/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải An, Hải Lăng
10 204/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế Hải Tân, Hải Lăng
11 206/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Hải Quy, Hải Lăng
12 205/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế thị trấn hải Lăng, Hải Lăng
13 207/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Hải Hòa, Hải Lăng
14 208/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế Hải Phú, Hải Lăng
15 323/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua hóa chất y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Cam Lộ
16 324/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu thuốc chỉ định thầu rút gọn mua sử dụng tháng 4, tháng 5 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Hải Lăng
17 173/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Dương , Hải Lăng
18 174/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Chánh, Hải Lăng
19 175/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Vĩnh, Hải Lăng
20 170/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Thượng, Hải Lăng
21 171/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Thọ, Hải Lăng
22 172/QĐ-SYT 21-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám chữ bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hải Trường Hải Lăng
23 178/QĐ-SYT 20-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế xã Hải Xuân, Hải Lăng
24 317/QĐ-SYT 19-04-2015 Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu thuốc chỉ định thầu rút gọn mua sử dụng tháng 4, tháng 5 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Đakrông
25 318/QĐ-SYT 19-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua VTYT thông thường năm 2015 của bệnh viện đa khoa TP Đông Hà
26 321/QĐ-SYT 19-04-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội - Phạm Ngọc Khương
27 209/QĐ-SYT 19-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Hải Khê. Hải Lăng
28 322/QĐ-SYT 19-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua hóa chất y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Triệu Phong
29 305/QĐ-SYT 16-04-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu thuốc chỉ định thầu rút gọn mua sử dụng tháng 4, tháng 5 năm 2015 của Trung tâm y tế TX Quảng Trị
30 306/QĐ-SYT 16-04-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả chọn nhà thầu vật rư y tế thông thường, sinh phẩm y tế năm 2015 của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Tìm kiếm
Thông báo
  • Cách viết bài đăng lên web

    Để hỗ trợ các anh chị muốn đăng bài viết lên Website của Sở, BBT cung cấp hướng dẫn cách viết bài http://dohquangtri.gov.vn/tai-lieu/825-cam-nang-viet-tin-bai-dua-len-web.html

Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website