Lượt truy cập
Đang online : 426
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 751/QĐ-SYT 15-08-2016 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu số 3- thuốc nhóm 3 năm 2016-2017 của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở y tế
2 713/QĐ-SYT 03-08-2016 Quyết định V/v rút tên các thuốc ra khỏi danh mục đã được phê duyệt trúng thầu năm 2016-2017
3 714/QĐ-SYT 03-08-2016 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu số 4- thuốc nhóm 4(nhóm tương đương sinh học) năm 2016-2017 của các cơ sở kham chữa bệnh công lập trực thuộc Sở y tế
4 670/QĐ-SYT 31-07-2016 Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
5 670/QÐ-SYT 31-07-2016 Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
6 622/QĐ-SYT 29-06-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục vật tư y tế mua bổ sung sử dụng năm 2016 của Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa
7 381/QĐ-SYT 26-04-2016 Quyết định v/v phê duyệt bổ sung số lượng và danh sách các xã, phường trọng điểm phòng chống HIV/AIDS năm 2016
8 372/QĐ-SYT 19-04-2016 Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
9 345/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định phê duyệt dự toán danh mục thuốc trúng thầu vượt số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 mua bổ sung sử dụng tháng 4/2016 của BVĐK tỉnh
10 346/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định phê duyệt dự toán danh mục thuốc, VTYT vượt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 mua sử dụng 2016 của BVĐK Gio Linh
11 344/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc vị thuốc YHCT trúng thầu mua vượt số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2015 sử dụng tháng 4/2016 của BVĐK tỉnh
12 348/QĐ-SYT 14-04-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục VTYT,HC,SP trúng thầu mua vượt số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015 sử dụng từ tháng 4 -5/2016 của BVĐK tỉnh
13 338/QĐ-SYT 13-04-2016 Quyết định Phê duyệt danh mục vật tư y tế, HC.SP chưa có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vượt số lượng kê hoạch, không trúng thầu năm 2016 của bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh
14 339/QĐ-SYT 13-04-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán Danh mục mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm vượt số lượng, chưa có trong kế hoạch và không trúng thầu năm 2016 của Bệnh viện đa khoa KV Triệu Hải
15 341/QĐ-SYT 13-04-2016 Quyết định V/v cấp kinh phí bổ sung năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế
16 285/QĐ-SYT 29-03-2016 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm không trúng thầu và trúng thầu nhưng không sử dụng được năm 2015 mua sử dụng tháng 3 năm 2016 của BVĐK tỉnh
17 213/QĐ-SYT 09-03-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
18 171/QĐ-SYT 29-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
19 175/QĐ-SYT 29-02-2016 Quyết định v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
20 143/QĐ-SYT 16-02-2016 Quyết định Phê duyệt kế hoạch ma thuốc, VTYT,HCSP chưa có trong kế hoạch và vượt số lượng kế hoạch năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Khu vực Triệu Hải
21 134/QÐ-SYT 03-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
22 134/QÐ-SYT 03-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
23 134/ QÐ-SYT 03-02-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
24 124/QĐ-SYT 27-01-2016 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
25 04/QĐ-SYT 07-01-2016 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn tỉnh
26 1075/QĐ-SYT 16-12-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục hóa chất, sinh phẩm trúng thầu nhưng không sử dụng được mua sử dụng tháng 8,9,10 năm 2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
27 1046/QĐ-SYT 08-12-2015 Quyết định phê duyệt dự toán mua VTYT vượt số lượng năm 2015 của BVĐK Hải Lăng
28 1047/QĐ-SYT 08-12-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục mua VTYT vượt kế hoạch năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Đông Hà
29 998/QĐ-SYT 23-11-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc vật tư y tế, hóa chất không trúng thầu mua sử dụng tháng 9 và tháng 10 năm 2015 của BVĐK Đakrrông
30 903/QĐ-SYT 03-11-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc không trúng thầu năm 2015 của Trung tâm y tế dự phòng
Tìm kiếm
Thông báo
Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website