Lượt truy cập
Đang online : 314
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 744/QĐ-SYT 15-09-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán mua thuốc, VTYT,HC-SP chưa có trong kế hoạch năm 2015 của Trung tâm Y tế TP Đông Hà
2 742/QĐ-SYT 14-09-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc, vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm không trúng thầu và vật tư y tế trúng thầu nhưng không sử dụng được mua sử dụng tháng 8 năm 2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
3 515/QÐ-QLD 14-09-2015 Quyết định v/v rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam
4 513/QÐ-QLD 14-09-2015 Quyết định v/v ban hành danh mục 5 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư lần đầu-số đăng ký có hiệu lực lần 2) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
5 493/QÐ-QLD 14-09-2015 Quyết định v/v rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam
6 727/QĐ-SYT 10-09-2015 Quyết định V/v thành lập Ban di chuyển và tiếp quản cơ sở mới
7 726/SYT-QĐ 09-09-2015 Quyết định v/v phân bổ kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở năm 2015
8 699/QĐ-SYT 06-09-2015 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đấu thầu lần 2 gói thầu số 11 sinh phẩm năm 2015 của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở y tế
9 637/QĐ-SYT 11-08-2015 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
10 558/QĐ-SYT 01-07-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán danh mục thuốc mua sử dụng tháng 6 năm 2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
11 559/QĐ-SYT 01-07-2015 Quyết định phê duyệt dự toán danh mục thuốc mua sử dụng đợt 2 tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa tỉnh
12 538/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT, HC,SP sử dụng tháng 6 năm 2015 của Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong
13 539/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán bổ sung gói thầu thuốc sử dụng tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Hải Lăng
14 540/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu thuốc sử dụng tháng 6 năm 2015 của BVĐK Triệu Phong
15 541/QĐ-SYT 23-06-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu mua thuốc tháng 6/2015 của Trung tâm y tế dự phòng
16 524/QĐ-SYT 21-06-2015 Quyết định V/v thi hành kỷ luật đối với viên chức - Hoàng Thị Vinh
17 456/QĐ-SYT 26-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu vạt tư y tế, hóa chất, sinh phẩm mua sử dụng tháng 5 và tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Đakrông
18 441/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của bệnh viện CK Lao Và bệnh phổi
19 443/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu sinh phẩm y tế sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm y tế TX Quảng Trị
20 444/QĐ-SYT 24-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu hóa chất y tế sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm Y tế dự phòng
21 437/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hóa chất y tế năm 2015 của trung tâm PCBXH
22 434/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT thông thường sinh phẩm sử dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 của Trung tâm phòng chống HIV/ÀDS
23 435/QĐ-SYT 21-05-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vật tư y tế thông thường, hóa chất y tế, sinh phẩm y tế năm 2015 của trung tâm y tế dự phòng
24 413/QĐ-SYT 18-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chỉ định thầu mua sử dụng tháng 5 và tháng 6 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Hướng Hóa
25 403/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định V/v nghỉ hưu để hưởng BHXH- Hoàng Thị Tịnh
26 402/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Ng Thị Ngọc Lan
27 400/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Phan Thị Mỹ Dung
28 401/QĐ-SYT 14-05-2015 Quyết định Nghỉ hưu để hưởng BHXH- Nguyễn Thị Tuyền
29 398/QĐ-SYT 12-05-2015 Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu VTYT thông thường , VTYT khác phục vụ lễ 30/4/01/5 năm 2015 của bệnh viện đa khoa Vĩnh linh
30 397/QĐ-SYT 12-05-2015 Quyết định V/v giao dự toán bổ sung ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế
Tìm kiếm
Thông báo
  • Bảo trì Văn phòng điện tử

    Hệ thống Văn phòng điện tử sẽ được bảo trì từ 8 giờ 30 - 14 giờ, ngày 19/7/2015. Kính mong các anh chị thông cảm.

  • Cách viết bài đăng lên web

    Để hỗ trợ các anh chị muốn đăng bài viết lên Website của Sở, BBT cung cấp hướng dẫn cách viết bài http://dohquangtri.gov.vn/tai-lieu/825-cam-nang-viet-tin-bai-dua-len-web.html

Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website