Lượt truy cập
Đang online : 213
Chi tiết

Tìm kiếm văn bản

Đến ngày
 
Quyết Định
Công Văn
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 245/QĐ-SYT 29-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sinh phẩm năm 2015 của bệnh viện đa khoa Hướng Hóa
2 242/QĐ-SYT 29-03-2015 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 vật tư y tế khác năm 2015 của các cơ sở khấm chữa bệnh công lập trực thuộc Sở y tế
3 151/QĐ-SYT 29-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trạm y tế Hướng Linh, Hướng Hóa
4 145/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật KC,CB áp dụng tại trạm y tế Thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa
5 146/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế Hướng Lộc-Hướng Hóa
6 147/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Hướng Việt, Hướng Hóa
7 148/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Hướng Tân, Hướng Hóa
8 149/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh,chữa bệnh dụng tại trạm y tế Hướng Sơn, Hướng Hóa
9 150/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã Hướng Phùng, Hướng Hóa
10 139/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, CB áp dụng tại trạm y tế xã Tân Hợp ,Hướng Hóa
11 140/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật KB,CB áp dụng tại trạm y tế Thị trấn Khe Sanh. Hướng Hóa
12 142/QĐ-SYT 27-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật KB,CB áp dụng tại trạm y tế Tân Lập , Hướng Hóa
13 143/QĐ-SYT 26-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế Tân Long, Hướng Hóa
14 144/QĐ-SYT 26-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm Y tế Tân Thành, Hướng hóa
15 220/QĐ-SYT 25-03-2015 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 sinh phẩm năm 2015 của bệnh viện ĐK Gio Linh
16 221/QĐ-SYT 25-03-2015 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sinh phẩm năm 2015 của bệnh viện đa khoa Cam Lộ
17 129/QDD-SYT 09-03-2015 Quyết định V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh xá 20 A Bộ chỉ huy quân sự tỉnh áp dụng trong kết hợp quân dân y
18 130/QĐ-SYT 09-03-2015 Quyết định cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
19 120/QĐ-SYT 24-02-2015 Quyết định V/v giao kế hoạch chuyên môn năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc ngành Y tế
20 1092/QĐ-YT 28-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại BVĐK Hướng Hóa
21 1060/QĐ-SYT 28-11-2014 Quyết định V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trạm Y tế Cam Hiếu, Cam Lộ, Q.Trị
22 1094/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề KB, CB
23 1095/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề KB,CB
24 1096/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KB,CB
25 1097/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
26 1098/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghè KB,CB
27 1099/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
28 1087/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động CM KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
29 1089/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB,CB
30 1088/QĐ-SYT 26-11-2014 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB,CB đối với người hành nghề KB.CB
Tìm kiếm
Thông báo
  • Cách viết bài đăng lên web

    Để hỗ trợ các anh chị muốn đăng bài viết lên Website của Sở, BBT cung cấp hướng dẫn cách viết bài http://dohquangtri.gov.vn/tai-lieu/825-cam-nang-viet-tin-bai-dua-len-web.html

Phim tư liệu
Danh hiệu thi đua
1 2 3 4 5
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tỉ giá , Thời tiết
  Bảng giá vàng 
  Tỷ giá ngoại tệ  
  Thời tiết 
Liên kết website