Tổng hợp chung

0
Số lượt khám
Xem thêm
0
Số lượt nhập viện
Xem thêm
0
Số lượt xuất viện
Xem thêm
Số bệnh nhân đang nằm viện
Xem thêm
Số lượt khám bệnh
Số lượt nằm viện
loading
Nội khoa:

500

Ngoại khoa:

400

Sản khoa:

200

Cổ truyền:

300

Sức khỏe sinh sản
# Tên chỉ số Giá trị So sánh cùng kì
1 Số lượt khám thai 400 giảm
2 Số trẻ em sinh ra tại cơ sở KCB 500 bằng
3 Số lượt thực hiện biện pháp Kế hoạch hóa gia đình 600 tăng
4 Số lượt phá thai 100 giảm
5 Số mắc và tử vong do tai biến sản khoa 10 giảm
6 Số lượt khám phụ khoa 700 tăng
# Tên chỉ số Giá trị So sánh cùng kì
1 Số liều Viêm gan B 400 giảm
2 Số liều Bại liệt 500 bằng
3 Số liều Sởi 600 tăng
4 Số liều Viêm não 100 giảm
5 Số liều Tả 10 giảm
6 Số liều Thương hàn 700 tăng
3

Thông báo tình hình dịch bệnh

  • 8/9/2015

    Thông báo số 1

    Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo,

  • 8/9/2015

    Thông báo số 2

    Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo, Nội dung thông báo,

Các đơn vị KCB Tỉnh Quảng Trị
Bản đồ các đơn vị Bệnh viện tại Quảng Trị