33 thôn, bản, khu phố không có người sinh con thứ ba trở lên từ 3 năm trở lên

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khen thưởng cho 33 thôn, khu phố vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và duy trì làng không có người sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2017.

Làng Sơn Thương, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh là đơn vị được công nhận là 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên

Theo đó, trong đợt này Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng cho 26 làng có thành tích trong xây dựng và duy trì làng không có người sinh con thứ 3 trở lên trong 3 năm liền; tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng 30 triệu đồng cho 7 làng có thành tích trong xây dựng và duy trì làng không có người sinh con thứ 3 trở lên trong 5 năm liền.Trong đó các địa phương có nhiều mô hình là Vĩnh Linh với 14 làng, Cam Lộ với 6 làng…

Để  đạt được kết quả trên, ban dân số kế hoạch hóa gia đình các địa phương đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ đặc biệt là những gia đình sinh con một bề nâng cao nhận thức trong việc thực hiện gia đình ít con. Bên cạnh đó, các địa phương lồng ghép chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình thông qua sinh hoạt các đoàn thể, các câu lạc bộ tiền hôn nhân. Kịp thời cung cấp các biện pháp tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu… Những kết quả thực hiện duy trì mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên đã góp phần vào việc xây dựng làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới của từng địa phương.

                                                                                      THÁI DƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *