DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

TTHC moi

docx

Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Size : 26.09 kb
Hits : 157
Date added : 15-03-2018
docx

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Size : 16.65 kb
Hits : 59
Date added : 15-03-2018
docx

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã

Size : 28.35 kb
Hits : 55
Date added : 15-03-2018
docx

Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y

Size : 25.18 kb
Hits : 57
Date added : 15-03-2018
docx

Công bố cơ sở khám bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

Size : 31.48 kb
Hits : 46
Date added : 15-03-2018
docx

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Size : 28.62 kb
Hits : 52
Date added : 15-03-2018
docx

Đề nghị thay đổi họ và tên trong CCHN kham chua benh

Size : 20.74 kb
Hits : 52
Date added : 15-03-2018
docx

Hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc

Size : 17.65 kb
Hits : 50
Date added : 15-03-2018
docx

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung

Size : 18.46 kb
Hits : 41
Date added : 15-03-2018
docx

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Size : 15.14 kb
Hits : 45
Date added : 15-03-2018
docx

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Size : 20.65 kb
Hits : 46
Date added : 15-03-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *