Công bố chức năng

DANH SÁCH CƠ SỞ XÉT NGHIỆM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

Tiem chung Tiem chung Title Version Description Size Hits Date added Download Trung tâm Y tế Triệu Phong 376.16 kb 15 24-05-2018 Download Preview Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà 166.36 kb 30 29-03-2018 Download Preview Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh 2.06 mb 22 29-03-2018 Download Preview Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa 316.95 kb …

Read More »

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC

An toan sinh hoc An toan sinh hoc Title Version Description Size Hits Date added Download Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh 620.17 kb 38 29-03-2018 Download Preview Trung tâm Y tế Cam Lộ 651.16 kb 25 13-04-2018 Download Preview Trung tâm Mắt 655.71 kb 20 29-03-2018 Download Preview Phòng khám đa khoa Bác sỹ Dũng 226.35 kb 22 …

Read More »