Recent Products

Recent Posts

Big Thumbnail

Hiệu quả điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

Sau 5 năm triển khai, đến nay chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không chỉ giúp cho nhiều bệnh nhân nghiện ma túy làm lại cuộc đời, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn tác động trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự …

Xem thêm »

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học

Ngày 17/12/2018, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh đã tổ chức buổi văn nghệ truyền thông nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, phòng, chống thuốc lá trong trường học. Buổi văn nghệ nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh về những tác hại của việc …

Xem thêm »

Blog Block

Hiệu quả điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

Sau 5 năm triển khai, đến nay chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không chỉ giúp cho nhiều bệnh nhân nghiện ma túy làm lại cuộc đời, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn tác động trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự …

Xem thêm »

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học

Ngày 17/12/2018, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh đã tổ chức buổi văn nghệ truyền thông nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, phòng, chống thuốc lá trong trường học. Buổi văn nghệ nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh về những tác hại của việc …

Xem thêm »

Masonry Block

TimeLine Block

December, 2018