Công đoàn Ngành y tế chú trọng phát triển đoàn viên ngoài công lập

Thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị đã tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp và thành lập thêm nhiều công đoàn cơ sở ngoài công lập. Việc làm này không chỉ đem lại quyền lợi cho người lao động, mà còn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Kết nạp Công đoàn Công ty Dược phẩm Hoàng Đức

Được thành lập từ năm 2014, đến nay Công đoàn cơ sở Phòng khám Đa khoa Quang Trung, thị xã Quảng Trị đã có gần 15 đoàn viên. Việc thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở này đã giúp cho các đoàn viên có cơ hội được tham gia những hoạt động của công đoàn cấp trên, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Ông Phạm Nguyễn Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng khám Đa khoa Quang Trung, thị xã Quảng Trị cho biết: “Từ khi thành lập công đoàn cơ sở và đi vào hoạt động, các cán bộ đoàn viên công đoàn chúng tôi được tham gia tất cả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức do công đoàn cấp trên tổ chức, từ đó giúp cán bộ, nhân viên của phòng khám ngày càng yên tâm công tác hơn”.

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thời gian qua, Ban Thường vụ công đoàn ngành Y tế đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho công nhân lao động về các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động, cung cấp kiến thức về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn cũng như trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với người lao động…

Đối với các công đoàn đã hoạt động, hàng năm Ban Thường vụ công đoàn ngành Y tế chỉ đạo các Công đoàn cơ sở ngoài công lập phối hợp với người sử dụng lao động thảo luận, tham gia xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền công, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, qua đó tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động, cũng như không để xảy ra tranh chấp lao động.

Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, từ khi chỉ có 1 công đoàn cơ sở ngoài công lập hoạt động vào năm 2013, đến cuối năm 2017, Công đoàn ngành Y tế đã thành lập được 7 công đoàn cơ sở ngoài công lập với gần 200 đoàn viên, riêng năm 2016 kết nạp gần 100 đoàn viên.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khảo sát, đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, chú trọng thực hiện tốt việc thương lượng, đối thoại, nâng cao chất lượng các công đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, giúp họ chuyên tâm vào thực hiện công tác chuyên môn tốt hơn”.

Với mục tiêu tập hợp đông đảo công nhân viên chức lao động vào tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp thì việc phát triển đoàn viên ngoài công lập thực sự là chỗ dựa vững chắc, đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

                                                                             Thái Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *