Công đoàn ngành Y tế: Vận động 2000 cán bộ đoàn viên tham gia hiến máu

Thực hiện cuộc vận động của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị, Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 vừa qua, công đoàn ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã vận động trên 200 lượt cán bộ, công nhân viên lao động tham gia hiến máu và thu được trên 1500 đơn vị máu. Để thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị thì ban thường vụ Công đoàn ngành y tế đã cùng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng quy chế phối hợp và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy chế đề ra; phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức hiến máu tại ngành đảm bảo theo đúng yêu cầu; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác hiến máu tình nguyện. Chú trọng đến công tác chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tích cực đi đầu trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, hàng năm ngành đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

  THÁI DƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *