Đại hội công đoàn cơ sở Nha khoa Bác sỹ Thương nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 20/11, Công đoàn cơ sở Nha khoa Bác sĩ Thương đã tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Dính, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Quảng Trị.

Công đoàn cơ sở Nha khoa bác sĩ Thương hiện có 15 đoàn viên. Từ khi thành lập đến nay, BCH công đoàn đã làm tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phòng khám đã thực hiện đầy đủ pháp luật và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm đến công nhân lao động, động viên hổ trợ những hoàn cảnh khó khăn, thưởng vào các dịp lễ lớn.. Đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, Công đoàn cơ sở Nha khoa bác sĩ Thương đã đưa ra mục tiêu, phương hướng cụ thể là tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, kết nạp 100% công nhân lao động mới tuyển dụng vào tổ chức công đoàn; phấn đấu công đoàn đạt vững mạnh đề nghị Công đoàn Y tế Quảng Trị khen; 100% tổ công đoàn duy trì tốt chế độ sinh hoạt công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phối hợp chuyên môn thường xuyên duy trì phong trào văn hoá, văn nghệ, tổ chức khám sức khoẻ định kì cho 100% đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

                                                THÁI DƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *