Đại hội Hội Y Dược và Kế hoạch hóa gia đình

Sáng 29-11, tại thành phố Đông Hà đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ra mắt BCH hội Y dược và KHHGĐ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp những người hành nghề y, dược trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó tạo điều kiện, động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động khoa học kỹ thuật, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định khoa học công nghệ y học; Tổ chức vận động và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng theo quy định của pháp luật, tham gia với ngành Y tế trong việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn bảo vệ uy tín của người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề, đồng thời phối hợp với ngành y tế thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 thành viên, bà Nguyễn Thị Thanh- Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

                                                HOÀI NAM – THÁI DƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *