Danh sách Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ tên cá nhân được cấp CCHN dược Chứng minh thư nhân dân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn Chứng chỉ hành nghề
Số Ngày cấp Ngày cấp lại lần 1, lần 2
1 Nguyễn Văn Quang 190229783 Khu phố 1, Phường Đông Lương, TP Đông Hà,  tỉnh Quảng Trị DSĐH 1 22/07/2013 Cấp lại lần 1
2 Hoàng Xuân  Xanh 190157510 Khu phố 6, Phường 3, TP Đông Hà,  tỉnh Quảng Trị DSĐH 2 22/07/2013 Cấp lại lần 1
3 Nguyễn  Hoàng 190753633 Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà,  tỉnh Quảng Trị DSĐH 3 22/07/2013 Cấp lại lần 1
4 Nguyễn Hoàng Lan Anh 197153355 Khu phố 1, Phường Đông Giang, TP Đông Hà,  tỉnh Quảng Trị DSĐH 4 22/07/2013
5 Phùng Thị Anh Nga 197085246 Khu phố 4, Phường 1, TP Đông Hà,  tỉnh Quảng Trị DSĐH 5 22/07/2013 Cấp lại lần 1
6 Nguyễn Thị Minh  Hạnh 197149543 Khu phố 7, Phường 3
.TP Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị
DSĐH 6 22/07/2013
7 Nguyễn Thị Thu Hằng 197028690 Khu phố 5, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 7 22/07/2013
8 Hoàng Đình  Ấn 191101447 Khu phố 9, Phường 5, TP Đông Hà,  tỉnh Quảng Trị DSĐH 8 22/07/2013
9 Nguyễn Thị Lệ Lương 191252652 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSĐH 9 22//07/2013
10 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 191187196 KP2, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 10 22/07/2013
11 Võ Thị Huyền 197092023 KP1, Đông Lương, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 11 22/07/2013
12 Đào Thị An  Thái 191085190 Khu phố 6, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 12 22/07/2013
13 Đinh Thị Lệ Dung 190122791 KP 3, thị trấn Cam lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị DSĐH 13 22//07/2013
14 Lê Thị Minh Nghĩa 191172654 KP 5, P2, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 14 22//07/2013
15 Hoàng Đăng Sang 1910472238 Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị DSĐH 15 22/7/2013
16 Trần Đức Ngang 190064565 KP4, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 16 08/01/2013
17 Hoàng Kim Kỳ 191672381 Khóm 4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị DSĐH 17 01/08/2013
18 Phan Văn  Nam 197078704 KP9, Đông Lễ, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 18 01/08/2013
19 Phan Văn  Khánh 191038843 KP4, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 19 01/08/2013
20 Nguyễn Thị Thu Hà 197002572 KP2, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 20 01/08/2013
21 Lê Vân Đông 197093383 KP 3, thị trấn Cam lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị DSĐH 21 01//08/2013
22 Hoàng thị Bích Liên 190887130 KP8, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 22 01/08/2013
23 Hoàng Thị Thuý Hồng 191300800 KP3, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 23 01/08/2013
24 Nguyễn Hữu Khánh 191186366 Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị DSĐH 24 01/08/2013
25 Trương Thị Hồng  Lam 197000111 Khóm Đoàn kết, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị DSĐH 25 01/08/2013
26 Trương  Long 190400456 Khu phố 1,Phường 5
Đông Hà
DSĐH 26 08/01/2013
27 Hồ Thị  Ơn 190934959 Khóm 5 – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSĐH 27 08//01/2013 19/01/2011 19/3/2013
28 Trần Thị Quỳnh Châu 197002810 Khu Phố 11 – Phường 5 – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 28 01//08/2013
29 Nguyễn Thị Kim Hương 197001239 KP 1, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 29 01/08/2015
30 Hoàng Kim Thanh 190811709 58 Nguyễn Du, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 30 01/08/2013
31 Nguyễn Thị Diệu Hương 197002698 05 Nguyễn Chí Thanh – Khu Phố 6 – Phường 5 – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 31 01//08/2013
32 Bùi Thị Thanh Hà 190887878 236 Lý Thường Kiệt, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 32 01/08/2013
33 Bạch Thị Hồng Mận 197088451 Khu phố 3 – TT Cửa Việt – Gio Linh – Quảng Trị DSTH 33 01//08/2013
34 Trần Thị  Hợi 197107203 Phổ Lại – Cam An – Cam Lộ – Quảng Trị DSTH 34 12//07/2010
35 Bùi Thị   Huệ 190916564 KP2, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 35 01/08/2013
36 Nguyễn Thị  Thảo 191019533 Khóm 2, thị tấn Krong klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị DSTH 37 01/08/2013  Cấp lại lần 1 (hết hạn 2012)
37 Hoàng Thị Oanh 197450137 138 Lê Duẫn – Khu Phố 4 – TT Gio Linh – Gio Linh – Quảng Trị DSTH 38 01//08/2013
38 Nguyễn Thị Thao 191112511 Chợ cầu – Khu Phố 5 – TT Gio Linh – Gio Linh – Quảng Trị DSTH 39 01//08/2013
39 Nguyễn Thị Thuỳ  Phương 191500604 KP6, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị DSTH 42 01//08/2013
40 Nguyễn Thị Ngoan 191107947 KP2, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 43 01/08/2013
41 Nguyễn Thị Phương Như 197189912 KP9, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 44 01/08/2013
42 Phan Hồng Lan 190111692 KP7, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng trị DSTH 47 19/03/2012
43 Lê Văn Đức 197274054 Khu phố 3, TT Cam Lộ, Quảng Trị DSTH 49 08//01/2013
44 Phạm Thị  Tuyết 190128334 TT. Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Quảng Tri Dược Tá 51 08/01/2013
45 Tăng Thị Duyên 197359409 Khu phố 4 –  Phường 1 – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 52 01//08/2013
46 Nguyễn Thị Kim Lý 197010687 KP9, P1, tp Đông Hà, tỉnh Qunagr Trị DSTH 53 01/08/2013
47 Lê Thị  Vân 197296147 87A Nguyễn Huệ – KP 6 – Phường 1 – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 54 01/08/2013
48 Nguyễn Thị Thu Hồng 197008058 Khu Phố 7 – Phường 3 – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 55 01//08/2013
49 Vũ Thị Kim Thuý 197056309 KP6, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 56 01/08/2013
50 Lê Thị Thanh Thuỷ 197023289 KP6, P3, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 57 01/08/2013
51 Phan Thị Quỳnh Hoa 197258561 KP6, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 58 01/08/2013
52 Lê Văn Thanh 190061842 KP1, Đông Giang, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 59 01/08/2013
53 Trần Thị Nhân 197196899 P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 60 01/08/2013
54 Trần Thị Hải  Nhân 197196899 Phường 1 – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 60 01//08/2013
55 Nguyễn Thị Giới 187263927 Thôn An Bình – Gio An – Gio Linh – Quảng Trị Dược Tá 61 01//08/2013
56 Ngô Thị Lan 191030703 Gio Sơn – Gio Linh – Quảng Trị Dược Tá 62 01//08/2013
57 Nguyễn Thị Tâm 197205139 Khóm 9 TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 63 08//01/2013
58 Bùi Thị Tuyết Trinh 197174591 Khóm 1, thị tấn Krong klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị DSTH 66 08/01/2013 Cấp lại lần 1
59 Nguyễn Ngọc  Thiện 197197311 Cao Việt – TT Lao Bảo – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 79 07/08/2013
60 Nguyễn Thị Thu Hiền 197863061 KP 2, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 80 07/08/2013
61 Lê Kim  Đỉnh 190737300 KP2, P2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị DSĐH 83 26/08/2013
62 Nguyễn Thị Hợi 190963100 Thôn Tân Trại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DƯỢC TÁ 84 26/08/2013
63 Hồ Thị Hoài Thu 197079461 Khu phố 1, TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị DSTH 85 26/8/2013
64 Đặng Thị Như  Quỳnh 197178220 Khu phố An Đức 2-TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 86 26/08/2013
65 Lê Thị  Xuyến 172725803 Khóm 2 TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 87 26/8/2013
66 Trần Thị hải  Anh 197227846 Khu phố 1 – Phường Đông Lương – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 89 26/8/2013
67 Đặng Thị Phú 197191775 Long Quy – Tân Long – Hướng Hóa- Quảng Trị DSTH 90 26/08/2013
68 Nguyễn Hạ Đoan 201512176 K Ngã Tư Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 91 26/8/2013
69 Nguyễn Thị Thủy 197163327 Thôn Tân Hòa xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 92 26.08.2013
70 Dương Thị Lượt 191229700 Thôn Sa Bắc xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 93 26/08/2013
71 Tạ Thị  Vân 190956487 Thôn Nam Cường xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 94 26/8/2013
72 Nguyễn Thị Thanh Trà 197087876 Đường 9 – Cam Hiếu – Cam Lộ – Quảng Trị DSTH 95 26//08/2013
73 Trần văn Nhỏ 190958073 Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị DSĐH 99 25/09/2013
74 Nguyễn Thị Sữu 190288904 Thôn Đơn Duệ xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 102 11//05/2014
75 Nguyễn Ngọc  Hoài 197107905 Khóm Tây 9 – TT Lao Bảo – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 102 25/09/2013
76 Nguyễn Thị Kim Hoa 190131184 Khóm 9- TT Hồ xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 103 11//05/2014 29/4/2008
77 Nguyễn Thị  Thủy 197188498 Khu phố 1, Phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 105 25/9/2013
78 Nguyễn Thị Lệ 190084857 TT Gio Linh – Khu Phố 6 – Gio Linh – Quảng Trị Dược Tá 106 25//09/2013
79 Nguyễn Thị  Hạnh 197151820 Tân Xuân – Cam Thành – Cam Lộ- Quảng Trị DSTH 107 25/9/2013
80 Võ Thị Quỳnh  Nga 197064577 KP8, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 108 25/09/2013
81 Bùi Thị Như 197045355 Khóm 3B – TT Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 109 25/09/2013
82 Lê Thị  Hạnh 190291998 Thôn Bắc Bình – Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị DSTH 110 25/9/2013
83 Lê Thị  Hướng 197132199 Khóm 2 – TT Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 113 25/09/2013
84 Hoàng Thị Hảo 190711883 Khóm 3B – TT Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị Dược Tá 114 25/09/2013
85 Trần Thị Anh Thư 197091312 KP6, P2, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 117 10/10/2013
86 Nguyễn Thị Nguyệt 197116887 Đội 5 – Nam Phú – Vĩnh Nam – Vĩnh Linh – Quảng Trị DSTH 118 17/10/2013
87 Nguyễn Thị Thao 197117143 Đội 3 xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 119 17/10/2013
88 Nguyễn Thị Thương 182377802 Chấp Đông – Vĩnh Chấp – Vĩnh Linh – Quảng Trị DSTH 120 17/10/2013
89 Nguyễn Thị Diễn 190258604 Thôn An Du Nam 1 xã Vĩnh Tân,huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DƯỢC TÁ 122 17/10/2013
90 Phạm Thị  Oanh 197135913 Thôn Thủy ba hạ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DTSH 124 17/10/2013
91 Nguyễn Thị Ngọc Lan 197190662 Khóm Thống Nhất TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 125 17/10/2013
92 Nguyễn Khắc Thới 190132273 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 126 21/10/2013
93 Nguyễn Thị Hường 190084267 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 127 17/10/2013 29/4/2008  17/10/2013
94 Nguyễn Thị Kiều Vương 197212548 Thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị VL -QT DSTH 128 17/10/2013
95 Nguyễn Thị Nguyên 190943476 KP11, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 128 05/04/2012
96 Nguyễn Thị Thúy Hoa 191252715 Đường Chợ huyện TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 129 17/10/2013
97 Nguyễn Thị Ngọc Vương 197162761 Xóm 1 – Thôn Hòa Bình – xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 130 17/10/2013
98 Tạ Thị Mai Trang 191138667 Phường 1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 132 17/10/2013
99 Trần Thị Kim   Chi 190131185 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 133 21/10/2013
100 Ngô Thị Linh Đa 197190780 Khu phố An Hòa 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 134 21//10/2013
101 Tạ Thị Thu Thảo 191138041 KP6, P2, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Dược tá 135 21/10/2013
102 Nguyễn Thị Thanh  Loan 197179650 Hồ Xá,Vĩnh Linh, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 136 21/10/2013
103 Lê Thị Diệu Kiều 197167254 Lâm Xuân – Gio Mai – Gio Linh – Quảng Trị DSTH 137 21//10/2013
104 Lê Thị  Nguyệt 197334179 Phường An Đôn,
TX Quảng Trị
DSTH 138 21/2/2013
105 Đoàn Thị Kim Huệ 197202834 KP11, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 139 21/10/2013
106 Lê Thị Nghĩa 197191105 Hải Xuân – Hải Lăng – Quảng Trị Dươc Tá 140 21//10/2013
107 Phạm Thị Diệu Hạnh 197002070 Khu phố 3, TT Cam Lộ, Quảng Trị DSTH 141 21/10/2013
108 Hoàng Thị Xuân  Thu 190994077 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 142 21/10/2013
109 Võ Thị Ngân Hoa 197359123 KP2, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 142 25/04/2011
110 Trần Thị  Sóa 190131183 Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 143 21/10/2013
111 Hoàng Thị  Quýt 197156926 Khu phố 1, TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị DSTH 144 21/10/2013
112 Nguyễn Thị Thuý 197192196 KP1, Đông Giang, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 145 21/10/2013
113 Nguyễn Thị Thúy 197192196 Khu phố 1 – Phường Đông Giang – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 145 21//10/2013
114 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung 197195174 Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị DSTH 149 21/01/2013
115 Nguyễn Thị Thu Hà 191085866 Phú Hậu – Cam An- Cam Lộ- Quảng Trị DSTH 150 21/10/2013
116 Đoàn Thị Thương 197199718 Long Giang – Tân Long – Hướng Hóa – Quảng Trị Dược Tá 151 21/10/2013
117 Lê Thị Ái Phượng 197207706 56 Lê Lợi – Khu Phố 2 – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 152 21/10/2013
118 Nguyễn Thị Mai 197076938 Thôn 6 – Gio Hải – Gio Linh – Quảng Trị Dược Tá 155 21//10/2013
119 Hồ Thị Ngọc Hương 191170556 Tổ 1 – Khu Phố 5 – Phường 5 – Đông Hà – Quảng Trị DSTH 156 21//10/2013
120 Dương Thị Hồng Huệ 191229331 Khu Phố 5 – TT Gio Linh – Quảng Trị DSTH 157 21//10/2013
121 Tạ Thị Thủy 190085456 Khu Phố 8 – TT Gio Linh – Gio Linh – Quảng Trị DSTH 158 21//10/2013
122 Trần Thị Phương 197084422 Khóm Lao Động TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 159 21/10/2013
123 Nguyễn Xuân  Quân 197183352 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 160 21/10/2013
124 Mai Thị Hương 197178237 Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 161 21/10/2013
125 Lê Thị Ngọc Dũng 191111639 Phường 2, TX Quảng Trị DSC 162 31/10/2013
126 Trần Thị Thúy Nga 191286199 38/6 Lê Duẩn; Khóm Hữu Nghị TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 164 31/10/2013
127 Phạm Đình Quốc 191091677 Đông Lễ, tp Đông Hà, tỉnh Quảng trị DSĐH 165 31/10/2013
128 Trần Ngọc  Xinh 197296175 Khu Phố 6, TT Gio Linh, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 167 31/10/2013
129 Nguyễn Thị  Thúy 197118316  Thượng Nghĩa – Cam Chính – Cam Lộ- Quảng Trị DSTH 169 14/11/2013
130 Trần Lê Đan Thanh 197168406 Phường 1,
TX Quảng Trị
DSTH 170 14/11/2013
131 Lê Thị Nguyệt  Thu 192173245 Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị DSTH 171 14//11/2013
132 Trần Thị Trà 197206832 KV3, Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị DSTH 172 14/01/2013
133 Võ Thị  Thuận 191601832 Phường 2, TX Quảng Trị DSC 173 14/11/2013
134 Hoàng Thị Xuân 191101401 Xã Triệu Tài  – huyện Triệu Phong – Quảng Trị Dược tá 175 14/11/2013
135 Lê Thị Ngọc Hà 197192955 Thôn Thủy Tú 1 – Vĩnh Tú – Vĩnh Linh – Quảng Trị DSTH 176 14/11/2013
136 Phan Thị Thanh  Huyền 197185958 Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị DSTH 178 14//11/2013
137 Bùi Thị  Nhung 197179423 Ke Ba xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 180 28/11/2013
138 Hoàng Thị  Ngọc 197214908 Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Dược tá 181 28//11/2013
139 Nguyễn Thị Hà 197115309 KP6, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 185 28/11/2013
140 Lê Thị  Thương 191026996 Xã Triệu Trung – Triệu Phong – Quảng Trị Dược Tá 186 28//11/2013
141 Cáp Kim  Ngoan 197054439 Xã Hải Xuân, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị DSTH 187 28/11/2013
142 Võ Thị Tuyến 197087617 Khu phố 5 – Phường 2 – TX Quảng Trị DSTH 188 28//11/2013
143 Nguyễn Văn Hậu 271748152 03 Phan Chu Trinh – TX Quảng Trị DSTH 190 28//11/2013
144 Nguyễn Thị Hoài Linh 197124741 Hải Vĩnh – Hải Vĩnh – Hải Lăng – Quảng Trị DSTH 191 28//11/2013
145 Nguyễn thị Phong Nhung 197214402 KP8, Đông Lễ, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 192 28/11/2013
146 Nguyễn Thị  Hường 190476505 Triệu Đại – Triệu Phong – Quảng Trị Dược Tá 193 28//11/2013
147 Lê Thị Thảo 197179093 Phường 1- TX Quảng Trị DSTH 194 28//11/2013
148 Nguyễn Thị Nhung 190309995 Tân Lương – Hải Chánh – Hải Lăng – Quảng Trị Dươc Tá 196 28//01/2013
149 Lê Thị Thảo  Sương 197083103 Vĩnh Lại – Triệu Phước – Triệu Phong – Quảng Trị DSTH 197 29//11/2013
150 Đặng Thị Hoành 197037253 KP 8, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Dược tá 200 19//03/2012 28/11/2013
151 Trần Thị Lâm  Anh 197172108 Gio Quang, Gio Linh, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 202 28/11/2013
152 Hoàng Hữu  Ái 194187597 Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình DSĐH 203 28/11/2013
153 Nguyễn Thị  Lài 197079614 TT Cửa Tùng – huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị Dược tá 204 21/08/2015
154 Nguyễn Diệu Phương  Anh 197123578 An Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 205 12/12/2013
155 Hoàng Thị Hậu 194445270 Khu phố An Hòa 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 206 12//12/2013
156 Ngô Thị Hậu 194445270 Khu phố An Hòa 2, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 206 12//12/2013
157 Hoàng Thị Hồng Nga 197136159 Thôn Giang Xuân Hải – Treung Sơn – Vĩnh Linh – Quảng Trị DSTH 208 12/12/2013
158 Phan Thị  Thảo 197277538 Thôn 1B, Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị DSTH 210 12//12/2013
159 Đào Thị Lệ Thủy 1901212955 Xã Hải phú Huyện Hải Lăng, Quảng trị DSC 212 01/06/2014
160 Nguyễn Kim  Đính 197009028 Khóm Vinh Hoa – TT Lao Bảo – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 213 06/01/2014
161 Lê Cao Phương 190385748 Thị Trấn Hải Lăng DSĐH 214 06//01/2014
162 Ngô Thị  Lan 197110231 Hải lệ, TX Quảng Trị DSĐH 215 01/06/2014
163 Trần Nhật Trang 197210658 Khóm Hải Bình- TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSĐH 216 06//01/2014
164 Nguyễn Thị  Thương 197206842 Thôn Tây xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 218 06/01/2014
165 Lê Thi Lê 197343323 Cao Việt – TT Lao Bảo – Hướng Hóa – Quảng Trị Dược Tá 219 06/01/2014
166 Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc 197197263 TT Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 222 06/01/2014
167 Lê Thị Mỹ  Hương 197243824 Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Tri Dược Tá 223 06/01/2014
168 Nguyễn Thị Hải  Yến 197168019 TT Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 225 0702/2014
169 Nguyễn Thị Hồng  Nhị 197143564 Đơn Quế – Hải Quế – Hải Lăng – Quảng Trị Dược Tá 230 07//02/2014
170 Nguyễn Thị Nhật  Oanh 197227470 Hải Vĩnh – Hải Lăng – Quảng Trị DSTH 231 07//02/2014
171 Nguyễn Thị  Hà 197178227 Thôn Duy Viên xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 232 07/02/2014
172 Nguyễn Thị  Nhung 197194337 Kinh Môn, Trung Sơn Gio Linh, Quảng Trị Dược tá 233 07//02/2014
173  Nguyễn Thị Sương 197225401 Thôn Đông xã Vĩnh Thủy,huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 235 02//07/2014
174 Bùi Thị Lai 197239022 Khu Phố 2 – TX Cửa Việt – Gio Linh – Quảng Trị DSTH 236 07//02/2014
175 Nguyễn Thị Như Thuỳ 197233106 KP4, P3, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 238 07/02/2014
176 Trần Hữu  Quỳnh 168264335 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá – huyện Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị DSTH 239 06/03/2014
177 Lê Thị Hồng Hải 191165627 Tân Liên – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 241 06/03/2014
178 Lý Thị Trinh 197135637 Cam Thanh – Cam Lộ – Quảng Trị DSTH 242 26//03/2014
179 Trương Thị Thanh Nữ 197245460 113 Ngô Sĩ Liên – Khóm 3A – Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 243 26//03/2014
180 Lê Thanh  Tùng 197137874 Xã Linh Hải, Huyện Gio linh, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 244 26/03/2014
181 Lê Thị Ánh Tuyết 197218665 KP 9, P1. tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 246 26/03/2014
182 Dương Thị Ngọc  Anh 194428996 Xã A Túc, Hướng Hoá, Quảng Trị DSTH 250 14//05/2014
183 Trần Thị Huyền  Nhi 197198030 Phường1, TX Quảng Trị, Quảng Trị DSTH 251 14//05/2014
184 Trương Thị Bích Thuỷ 197112735 62 Trần Phú – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 252 14/5/2014 07/10/2011
185 Lê Thị  Phượng 197243948 Tân Thuận – Tân Lập – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 254 14/05/2014
186 Lê Thị Thuý Hằng 191289345 KP 9, P1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Dược tá 256 14//05/2014
187 Nguyễn Thị Hồng Lan 197206594  Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 257 14/05/2014
188 Trần Thị  Thương 197227730 Tân Trường, Hải Trường, Hải Lăng Quảng Trị DSTH 263 14//05/2014
189 Lê Thị Thu  Thảo 197233547 TT.Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 264 14/05/2014
190 Hoàng Thị Cúc 190061894 KP5, P5, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 266 14/05/2014
191 Trần Thị  Hồng 197186487 Khu phố 1, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Dược tá 268 31/7/2014
192 Nguyễn Văn  Sơn 197088342 Thôn Đức Xá xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DTSH 270 31/7/2014
193 Đào Thị An Thái 191085190 KP 6, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 270 13/07/2011 106/QĐ-SYT, 19/3/2012   12/QT_CCHND, 22/7/2013
194 Hoàng Thị Thủy Ngân 191044551 K Ngã Tư Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 273 31/7/2014
195 Nguyễn Ngọc  Thanh 197129320 Tân Trung – Tân Lập – Hướng Hóa – Quảng Trị Dược Tá 276 31/07/2014
196 Hồ Thị Thu Nhâm 197098118 Khóm 5, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị DSĐH 277 31/7/2014 Cấp lại lần 2
197 Trần Thị Hạnh Nhi 197430166 Tân Liên – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 278 31/07/2014
198 Bùi Thị Diệu Huyền 197199342 Xã Thuận – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 280 30/07/2014
199 Nguyễn Thị  Bảy 190548424 Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Tri Dược Tá 281 31/07/2014
200 Nguyễn Thị Nhung 197057711 Tiểu Khu 3 – TT Ái Tử – Triệu Phong – Quảng Trị DSTH 282 31//07/2014
201 Trần Lê Hải  Yến 197143780 Diên Khánh, Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Tri Dược sỹ Trung Học 283 31/07/2014
202 Bùi Thị Đào 197233671 Khóm 3A – TT Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 286 08/08/2014
203 Nguyễn Thị Bảy 197218390 Triệu Lăng – Triệu Phong – Quảng Trị DSTH 290 05//09/2014
204 Nguyễn Thị Kim Ty 197211898 P4, Ttp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 297 05/09/2014
205 Nguyễn Văn  Thức 197119070 Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị DSĐH 300 08/08/2014
206 Lê Thị Phượng 197264959 Đông Lương, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 302 30/09/2014
207 Trần Thị Thu Hương 240765730 Bích Khê – Triệu Long – Triệu Phong – Quảng Trị DSTH 305 30//09/2014
208 La Thị Xuân 172829134 Thôn Kinh Môn – Xã Trung Sơn – huyện Gio Linh  – tỉnh Quảng Trị DSTH 306 30/9/2014
209 Văn Thị Thu  Phong 197191230 Hải Phú – Hải Lăng – Quảng Trị DSTH 308 05//11/2014
210 Hồ Thị Minh Tâm 197267547 Quy Hà – Triệu Độ – Triệu Phong – Quảng Trị DSTH 312 05//11/2014
211 Nguyễn Thị Liên 190326554 Khóm 8 – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 316 27/11/2014 17/3/1987 22/4/2013
212 Phan Thị  Oanh 197229443 Thôn Thượng Xá – xã Hải Thượng – huyện Hải Lăng – Quảng Trị DSTH 320 27/11/2014
213 Hoàng Thị Việt  Trinh 197209257 Như Lệ, Hải Lệ, TX Quảng Trị DSTH 321 27//11/2014
214 Hồ Thị Thu Sương 197228998 Triệu Đại – Triệu Phong – Quảng Trị DSTH 323 27//11/2014
215 Hồ Thị Kiều  Oanh 197241777 Thôn Cam Lộ, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng trị DSTH 326 27//11/2014
216 Nguyễn Thị Thu  Trang 197257134 Phường 2, TX Quảng Trị, Quảng Trị DSTH 328 27//11/2014
217 Võ Thị tuyết  Nhung 197164589 Hải Lâm, hải Lăng Quảng Trị DSTH 330 27//11/2014
218 Nguyễn Hoàng Hường 197233100 KP6, P3, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 331 31/12/2014
219 Nguyễn Thị Huyền Trang 197161638 Triệu Phước – Triệu Phong – Quảng Trị DSTH 333 31//12/2014
220 Nguyễn Viết Đạo 197107595 Hải Ba – Hải Lăng – Quảng Trị DSTH 334 31//12/2014
221 Lê Thành Thái 197093847 Bích La – Triệu Đông – Triệu Phong – Quảng Trị Dược Tá 335 31//12/2014
222 Trần Thị Tâm 183639907 Khóm Phú Thị – TT Hồ Xá – huyện Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị DSTH 339 22/1/2015
223 Trương Thị Hồng Hà 191257271 Khóm 3 – TT Hải Lăng- Quảng Trị DSTH 342 22//01/2015
224  Trần Mộng Diểm  Hương 197040308 Thôn Tứ Chính xã Vĩnh  Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 350 13/04/2015
225 Lê Thị Thanh Thuý 197241596 Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị DSTH 351 13/04/2015
226 Đậu Thị Thùy Trang 197256295 Khóm Thành Công – TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 353 13/4/2015
227 Trần Thị  Bê 190229067 Khóm 3B Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Tri Dược tá 354 13/4/2015
228 Lê Đăng 197216784 KP 8, P5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 362 06/05/2015
229 Nguyễn Thị Xuân Hương 197125065 K11 Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DSTH 368 13/7/2015
230 Trần Thị Hằng 197233157 P3, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 374 13/07/2015
231 Cao Xuân Thành 197023117 49 Đường Hùng Vương- TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Dược tá 378 13/7/2015
232 Hoàng Thị Hoài Thu 190229078 KP5, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 387 13/07/2015
233 Nguyễn Thị Thủy Tiên 197257083 Khu phố 3, Phường 2, TX Quảng Trị DSTH 388 13/07/2015
234 Hoàng Thị Thu Thương 197282279 Trung Chỉ, Đông Lương, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSTH 389 13/07/2015
235 Lê Thị Ký 197014003 KP4, P1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DSĐH 390 13/07/2013
236 Dương Như Phi  Líp 197199241 Khóm K Tăng TT Lao Bảo DSTH 391
237 Lê Thị Khánh  Nga 197261389 Xã Vĩnh Lâm, Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị DSTH 392 13/07/2015
238 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 197185699 Khu phố 3, Phường 5,
TP Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị
DSĐH 404 29/09/2015
239 Đỗ Thị  Thanh 190103529 Khu phố 7, Phường 5
.TP Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị
DSĐH 405 29/09/2015 Cấp lại
240 Nguyễn Thị  Hà 191188772 Khóm Hữu Nghị,
thị trấn Hồ Xá, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
DSĐH 406 29/09/2015
241 Nguyễn Thị Minh  Thủy 197121573 Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. DSTH 407 29/09/2015 Cấp lại
242 Hồ Thị  Thu 197206047 Thị trấn Cửa Tùng,
huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị
DSTH 408 29/09/2015
243 Võ Thị Mỹ  Hạnh 197382708 178 Lý Thường Kiệt,
TP Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị.
DSTH 409 29/09/2015
244 Phạm Thị Thu  Hoài 197241148 Gio An, Huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị
DSTH 410 29/09/2015
245 Lê Thị  Hoài 1972 06044 Vĩnh Thành, Huyện
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
DSTH 411 29/09/2015
246 Trần Thị  Phương 190916872 Gio Thành, Huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị.
DT 412 29/09/2015
247 Đặng Thị  Mến 197264821 Thị trấn Lao Bảo,
huyện Hướng Hóa,
tỉnh Quảng Trị
DSTH 413 29/09/2015
248 Võ Thị  Nga 197264369 Khu phố An Đức 1,
TT Cửa Tùng, Huyện
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
DSTH 414 29/09/2015
249 Phan Ngọc  Vũ 197154119 Thị trấn Cam Lộ,
Huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị
DSĐH 415 29/09/2015
250 Nguyễn Thị Ngọc  Oanh 197254630 Tích Tường, Hải Lệ,
TX Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị.
DSTH 416 29/09/2015
251 Hồ Thị Nhi  Nhi 197190014 Đông Thanh,
TP Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị
DSTH 417 29/09/2015
252 Nguyễn Thị  Hường 190875955 Khu phố 2, Phường 3,
TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
DT 418 29/09/2015 Cấp lại
253 Lê Thị Thanh  Thủy 197108468 Khu phố 7,
TP Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị
DSĐH 419 29/09/2015
254 Đoàn Thị Hồng  Nhung 197076603 Khu phố 8, phường 5,
TP Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị
DSĐH 420 29/09/2015
259 Hoàng Thị Nga 197061532 Khóm 2 – TT Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị DSTH 400

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *