DANH SÁCH CƠ SỞ XÉT NGHIỆM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

Tiem chung

Title Version Description Size Hits Date added Download
Trung tâm Y tế Triệu Phong 376.16 kb 96 24-05-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà 166.36 kb 83 29-03-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh 2.06 mb 66 29-03-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa 316.95 kb 63 29-03-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa 237.44 kb 47 26-06-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng 527.21 kb 60 07-06-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế Dự phòng 395.93 kb 69 03-04-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế Đakrông 840.58 kb 68 29-03-2018 Download Preview
Trung tâm Y tế Cam Lộ 551.15 kb 76 29-03-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Trung - Triệu Phong 377.89 kb 36 14-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Trạch-huyện Triệu Phong 301.41 kb 56 24-05-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Thượng - Triệu Phong 379.51 kb 49 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Thuận - Triệu Phong 293.18 kb 49 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Thành - Triệu Phong 302.92 kb 60 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Tài - Triệu Phong 279.33 kb 43 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Sơn - huyện Triệu Phong 332.72 kb 66 24-05-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Phước - Triệu Phong 324.32 kb 50 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Long - Triệu Phong 320.49 kb 53 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Lăng - Triệu Phong 326.21 kb 42 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Hòa - huyện Triệu Phong 322.02 kb 66 24-05-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Giang - huyện Triệu Phong 292.09 kb 55 24-05-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Đông - Triệu Phong 341.15 kb 46 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Độ - Triệu Phong 307.39 kb 64 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Đại - Triệu Phong 279.80 kb 48 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu An - Triệu Phong 323.59 kb 54 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Triệu Ái - Triệu Phong 327.32 kb 45 11-07-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Thuận - Hướng Hóa 271.92 kb 60 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Tân Thành - Hướng Hóa 286.92 kb 55 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Tân Hợp - Hướng Hóa 250.11 kb 53 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Hướng Việt - Hướng Hóa 317.47 kb 49 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Hướng Tân - Hướng Hóa 275.04 kb 52 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Hướng Phùng - Hướng Hóa 231.12 kb 51 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã Gio Sơn, huyện Gio Linh 881.65 kb 89 29-03-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã A Túc - Hướng Hóa 258.47 kb 38 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế xã A Dơi - Hướng Hóa 238.20 kb 56 26-06-2018 Download Preview
Trạm Y tế thị trấn Ái Tử - Triệu Phong 322.47 kb 51 11-07-2018 Download Preview
Bệnh viện đa khoa KV Triệu Hải 161.10 kb 70 29-03-2018 Download Preview

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *