Hoàn thành việc bàn giao, sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ về Trung tâm Y tế, thuộc Sở Y tế quản lý

Tính đến hết ngày 31/10, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xong việc bàn giao, sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ trực thuộc UBND vào Trung tâm Y tế, thuộc Sở Y tế quản lý.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc sáp nhập Trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế tuyến huyện. Tại các buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tiếp nhận bàn giao nguyên trạng Trung tâm Dân số – KHHGĐ từ UBND huyện về Trung tâm Y tế tuyến huyện, thuộc Sở Y tế quản lý theo quy định. Đồng thời tiến hành bàn giao và tiếp nhận về tổ chức bộ máy nhân lực; chức năng, nhiệm vụ và các tài liệu; tài sản, trang thiết bị, tài chính liên quan…

Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ vào Trung tâm Y tế nhằm mục đích sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, cũng như thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

 

Hoài Nam

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *