Hội nghị công bố kho dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và Điều tra biến động DS-KHHGĐ hàng năm

Ngày 21/11/2011, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị công bố kho dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và Điều tra biến động DS-KHHGĐ hàng năm. Đây là một nỗ lực của TCTK nhằm cung cấp đầy đủ và kịp thời các số liệu thống kê nói chung và thống kê dân số nói riêng trên mạng Internet nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tham dự Hội nghị có các đại diện của Quỹ dân số LHQ (UNFPA), các cơ quan, bộ, ngành và một số Cục thống kê địa phương.

Kho dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và Điều tra biến động DS-KHHGĐ hàng năm được TCTK xây dựng với sự hợp trợ giúp tài trợ của Quỹ Dân số LHQ. Kho được tổ chức dưới dạng kho mở, thuận tiện đối với người sử dụng  bằng tiếng Việt và Anh. Hệ thống đảm bảo đẩy đủ các chức năng truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, hệ thống bản đồ, trao đổi, kết nối và kiết suất dữ liệu theo mục đích của người sử dụng. Các kho dữ liệu cung cấp toàn bộ các thông tin quan trọng từ các khái niệm, định nghĩa, ấn phẩn, bảng biểu, đồ thị… ở cấp vĩ mô và vi mô. Tuy nhiên các thông tin cá nhân được được bảo mật theo Luật Thống kê. Kho dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 cung cấp số liệu từ Điều tra mẫu và Điều tra toàn bộ. Địa chỉ truy cập kho dữ liệu:http://www.gso.gov.vn/khodulieudanso2009. Kho dữ liệu Điều tra biến động DS-KHHGĐ hàng năm được xây dựng trên cơ sở thu thập, làm sạch, tích hợp và lưu trữ các thông tin từ các điều tra biến động hàng năm. Địa chỉ truy cập kho dữ liệu: http://www.gso.gov.vn/khobdds.

Trước đó TCTK đã công bố 2 kho dữ liệu về: Điều tra mức sống dân cư và Điều tra lao động-việc làm. Bằng việc xây dựng các kho dữ liệu chuyên ngành trên mạng Internet, TCTK sẽ thống nhất kho dữ liệu thống kê quốc gia một cách tập trung và hiệu quả nhằm cung cấp chia sẻ thông tin số liệu thống kê, đáp ứng nhu cầu phân tích dự báo, lập kế hoạch và chính sách. Công nghệ thông tin tiên tiến đã được áp dụng để thiết lập các kho dữ liệu. Để đảm bảo chất lượng, tính thống nhất và đồng bộ của số liệu thống kê, các kho dữ liệu này sẽ được cập nhật định kỳ theo kết quả điều tra.

Những vấn đề được quan tâm và trao đổi nhiều trong hội nghị là việc sử dụng hiệu quả các kho dữ liệu, chính sách sử dụng, quảng bá và hướng dẫn sử dụng kho dữ liệu.

Ngọc Minh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *