Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2017

Chiều 29/12, Khối Thi đua các đơn vị thuộc Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có Bác sĩ Trần Văn Thành, Giám đốc Sở, Trưởng khối Thi đua, cùng lãnh đạo 24 đơn vị trực thuộc.

Với chủ đề “Đổi mới, năng động, sáng tạo, hiệu quả vì sức khỏe nhân dân”. Năm 2017, các đơn vị trong Khối Thi đua trực thuộc Sở Y tế đã tổ chức ký kết giao ước thi đua; đồng thời gắn công tác thi đua với Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 15/5/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”. Các nội dung mang tính thiết thực, cụ thể nên đã đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và cải tiến lề lối làm việc. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng và mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị mà ngành được giao.

Để công tác thi đua – khen thưởng đạt kết quả tốt hơn, năm 2018 Khối Thi đua các đơn vị thuộc Sở Y tế đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng; Phát huy vai trò của định hướng, chỉ đạo của cấp ủy; Tổ chức sơ kết, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng một cách công khai, minh bạch, dân chủ, đúng người, đúng thành tích,…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Hoài Nam-Thu Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *