Hội nghị Triển khai chiến dịch lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2019

Ngày 01/03/2019, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh  tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh: Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2019

Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2019 với mục tiêu: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chính sách dân số và phát triển bao gồm các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số; hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và các xã thuộc vùng khó khăn, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch DS-KHHGĐ năm 2019.  Theo đó, chiến dịch năm 2019 được triển khai tại 74/141 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trong đó ưu tiên địa bàn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, các xã vùng núi và biên giới. Chiến dịch được chia làm 2 đợt, đợt 1 bắt đầu từ ngày 15/3/2019 đến ngày 15/5/2019 và kết thúc chiến dịch năm trước ngày 10/9/2019.

Tham luận và phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và cần thiết trong việc triển khai các hoạt động của chiến dịch tại các địa phương. Trong đó xác định công tác truyền thông, vận động cần đi trước một bước, qua đó cung cấp kịp thời các thông tin tuyên truyền về chiến dịch, các gói dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến đông đão người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia thực hiện chiến dịch. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tăng cường công tác tham mưu phối kết hợp, ký kết liên ngành với các ban, ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch; Đảm bảo đầy đủ về nhân lực, phương tiện, thuốc thiết yếu phục vụ tại chiến dịch, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch chiến dịch và công tác dân số – KHHGĐ năm 2019.

Văn Hưng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *