Lập Trung tâm quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Lập Trung tâm quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp, có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước.

Trung tâm cũng có nhiệm vụ: Tiếp nhận và xử lý thông tin về việc hiến, thay đổi hoặc huỷ bỏ việc hiến mô, bộ phận cơ thể người; quản lý danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia; quản lý việc cấp thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác; quản lý các thông tin liên quan đến người hiến, người được ghép mô, bộ phận cơ thể người; điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trên cả nước đang có hàng chục nghìn bệnh nhân mòn mỏi chờ được ghép tạng (tim, gan, thận…). Để có thể đáp ứng nhu cầu này, chỉ có thể trông chờ vào nguồn tạng từ người chết não. Tuy nhiên, số lượng người được ghép vẫn rất ít. Trong khi ở các nước trên thế giới, có tới 90% ca ghép tạng là lấy tạng từ người chết não, chỉ 10% từ người cho sống thì ở Việt Nam, con số người chết não hiến tạng vẫn rất ít ỏi. Tại bệnh viện Việt Đức trong năm 2010 có hơn 1.000 trường hợp chết não nhưng chỉ có 4 trường hợp hiến tạng.
Nguồn Báo SK&ĐS

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *