• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị

Lịch công tác

Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú