Những quan điểm mới về công tác dân số hiện nay

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới đã đưa ra các mục tiêu, quan điểm định hướng mang tính chiến lược, trong đó điểm mới đáng chú ý đầu tiên về công tác dân số trong tình hình mới chính là việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế, xã hội. Nghị quyết cũng đặt ra vấn đề duy trì mức sinh thay thế đã có những thành tựu suốt 10 năm qua, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Theo đó, cùng với việc vận động giảm sinh ở những vùng có mức sinh cao, nhà nước cũng vận động sinh đủ hai con với những địa phương có mức sinh thấp…

   

Công tác dân số – KHHGĐ cần sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Tại tỉnh Quảng Trị công tác dân số – KHHGĐ mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên thực tế hiện nay công tác dân số trong cả nước nói chung và tại tỉnh ta đang có nhiều khó khăn, những vấn đề mới nãy sinh như mức sinh còn cao (2,48 con/cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ) và có sự chênh lệch đáng kể tại các vùng, đặc biệt là ở các xã khó khăn, miền núi. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh; Chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Các chỉ số phát triển con người còn thấp. Tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn còn ở các xã dân tộc miền núi. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục về dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả chưa cao. Nguồn lực đầu tư cho dân số, kế hoạch hóa gia đình còn thấp so với yêu cầu – Bác sĩ Trương Hữu Thiện – Chi cục trưởng Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh cho biết.

Để thực hiện thành công và có hiệu quả Chiến lược dân số/Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020. Có thể nói, công tác dân số – KHHGĐ hiện nay ngoài việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đầu tư nguồn lực, xã hội hóa đối với công tác dân số…thì việc đảm bảo các cơ chế, hành lang pháp lý cũng như nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với công tác này sẽ là “chìa khóa” quan trọng và cần thiết hiện nay. Song song với đó là việc không ngừng đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp truyền thông giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản đến tận từng người dân, đặc biệt là hình thành những kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ; Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chiến lược công tác dân số và phát triển hiện nay.

                     Văn Hưng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *