Những quy định mới trong Thông tư 16/2018/TT-BYT – Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Để khắc phục những hạn chế trong Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và định hướng phát triển công tác KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB), bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BYT.

Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về KSNK trong các cơ sở KBCB có hiệu lực từ ngày 01/10/2018. Thông tư này quy định các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn và trách nhiệm thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Theo đó, về hệ thống KSNK, các cơ sở KBCB có quy mô từ 150 giường bệnh trở lên phải có đầy đủ: (1) Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, (2) Khoa/bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn, (3) Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Chủ tịch Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn phải là Giám đốc bệnh viện. Các cơ sở KBCB có dưới 150 giường bệnh tối thiểu phải có bộ phận KSNK, có mạng lưới KSNK và có người phụ trách KSNK làm việc toàn thời gian. Đối với các cơ sở KBCB không có giường bệnh nội trú tối thiểu phải phân công một người phụ trách KSNK. Thông tư cũng quy định rõ về bộ phận giám sát KSNK – là bộ phận làm việc chuyên trách, có quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến KSNK của tất cả các đối tượng trong cơ sở KBCB. Đối với các cơ sở KBCB ≥ 150 giường bệnh thì cứ 150 giường phải có 1 nhân viên giám sát. Đối với các cơ sở KBCB < 150 giường bệnh có ít nhất 1 nhân viên giám sát. Đối với các cơ sở KBCB không có giường bệnh nội trú thì người phụ trách KSNK thực hiện giám sát.

Một trong những điểm mới của Thông tư là quy định về đào tạo chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn cho các đối tượng phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn từ Sở Y tế, đến lãnh đạo, nhân viên Hội đồng và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, đến nhân viên chuyên trách. Theo đó, lãnh đạo khoa KSNK (cơ sở KBCB ≥ 150 giường), người phụ trách KSNK (cơ sở KBCB < 150 giường bệnh) phải được đào tạo tối thiểu 3 tháng về KSNK. Nhân viên Hội đồng KSNK, mạng lưới KSNK và người phụ trách KSNK của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú phải được đào tạo tối thiểu 5 ngày về KSNK. Cán bộ phụ trách KSNK tại Sở Y tế phải được đào tạo tối thiểu 1 tháng.

Về nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở KBCB đẩy mạnh vai trò kiểm tra, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ thực hành KSNK. Trao quyền hạn và trách nhiệm cho bộ phận giám sát chuyên trách trong việc thực hiện giám sát NKBV, giám sát tuân thủ thực hành KSNK của tất cả người hành nghề, sinh viên, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh. Một số nhiệm vụ khác về vệ sinh môi trường (vệ sinh bề mặt, diệt côn trùng…), nhà vệ sinh, phòng chống bệnh dịch cũng đã được bổ sung vào Thông tư.

Theo Thông tư mới này, các bệnh viện được phép xã hội hóa công tác vệ sinh bệnh viện, xử lý chất thải, đồ vải và dụng cụ y tế dưới sự kiểm soát chuyên môn của KSNK và tuân thủ các quy định hiện hành.

Hương Vân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *