Phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thấm nhuần lời dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngành y tế tỉnh Quảng Trị luôn tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua (PTTĐ) nhằm tạo động lực, cổ vũ và động viên các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC,NLĐ) vượt qua khó khăn, phát huy tính tích cực và chủ động, sáng tạo lập nhiều thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với tinh thần đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 trong khối các đơn vị trực thuộc.

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ký kết giao ước thi đua năm 2018 (Ảnh: Bội Nhiên)

Với mục đích nâng cao nhận thức của CB,CC,VC,NLĐ trong toàn ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua để tất cả đều tự giác, tích cực tham gia, tạo thành PTTĐ sâu rộng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành và của tỉnh, các nội dung thi đua của ngành y tế tỉnh Quảng Trị trong năm 2018 được tổ chức triển khai theo chủ đề Y tế Quảng Trị: Hướng tới công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai PTTĐ năm 2018 với các nội dung đã được xác định ngay từ đầu năm, bao gồm: Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo để nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đáp ứng sự hài lòng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và các Chương trình Mục tiêu Y tế Quốc gia; thường xuyên giám sát, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thi đua rèn luyện nâng cao y đức, thực hiện Quy tắc Ứng xử, đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp và không khói thuốc lá gắn với viện triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, từng cá nhân và xem đây là yếu tố tiên quyết để ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành cũng như năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị y tế trong ngành. Triển khai các kỹ thuật mới, duy trì hiệu quả các ứng dụng đã thực hiện thành công đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu vào chẩn đoán và điều trị. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2018. Tăng cường nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (Đề án 1816), tiếp nhận những kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu từ tuyến Trung ương và tăng cường chuyển giao kỹ thuật từ tuyến tỉnh về tuyến huyện. Đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể, các hoạt động văn hóa-văn nghệ và thể dục-thể thao để tạo không khí vui tươi và phấn khởi trong CB,CC,VC,NLĐ; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và duy trì phong trào hiến máu tình nguyện hàng năm. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, nâng cao đời sống của CB,CC,VC,NLĐ. Hạn chế tối đa tai biến y khoa, nếu có trường hợp xảy ra thì xử lý kịp thời, đúng pháp luật và quy định của ngành.

Hưởng ứng tinh thần, nội dung và mục đích thi đua của Sở Y tế, 24 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã đăng ký các danh hiệu thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018 với hai danh hiệu là Cờ Thi đua của UBND tỉnh và Cờ Thi đua của Chính phủ cùng các chỉ tiêu cụ thể là: Trên 90% Đảng bộ và Chi bộ của khối đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh, trong đó có trên 15% đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trên 90% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có trên 30% tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc. Trên 90% Công đoàn cơ sở đạt tiêu chí vững mạnh, trong đó trên 15% Công đoàn cơ sở đạt loại tốt, không có trung bình và yếu kém. Trên 90% CB,CC,VC,NLĐ trong khối y tế đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có trên 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp. Tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020. Xây dựng Bệnh viện khối điều trị chấm điểm chất lượng năm 2018 cao hơn năm 2017. Về tổ chức thực hiện, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai PTTĐ một cách hiệu quả, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần và thái độ phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và nhân dân; thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình và sản phẩm mới cũng như những việc làm có ý nghĩa trong thực tiễn chăm sóc và phục vụ người bệnh; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với những hình thức có sức thu hút đông đảo CB,CC,VC,NLĐ ở các đơn vị và kịp thời biểu dương, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong PTTĐ…

Có thể nói, cùng với PTTĐ yêu nước của ngành y tế tỉnh nhà là thực tiễn người dân tỉnh Quảng Trị được tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều những dịch vụ y tế chất lượng cao trong sự phát triển không ngừng về mọi mặt của ngành. Điều đó vừa là mục tiêu hướng tới vừa là động lực để PTTĐ yêu nước của ngành y tế tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn trong toàn ngành và trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục có những bước tiến bộ nhanh và vững chắc hơn nữa trong năm 2018.

NGUYỄN BỘI NHIÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *